Документ 597-2013-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 24.09.2016, основание - 521-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. № 597
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 521 від 23.08.2016}

Деякі питання оплати праці працівників Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 153 від 31.03.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632, № 15, ст. 1084, № 29, ст. 2092; 2007 р., № 37, ст. 1455; 2008 р., № 21, ст. 601, № 34, ст. 1139, № 35, ст. 1172, № 43, ст. 1417, № 56, ст. 1866, ст. 1867; 2009 р., № 39, ст. 1305, № 78, ст. 2646; 2010 р., № 1, ст. 24, № 27, ст. 1063, № 43, ст. 1403, ст. 1415, № 50, ст. 1658, № 86, ст. 3024; 2011 р., № 4, ст. 204, № 8, ст. 373, № 27, ст. 1130, № 28, ст. 1179, ст. 1193, № 35, ст. 1455, № 83, ст. 3029, № 85, ст. 3105; 2012 р., № 3, ст. 95, № 44, ст. 1697, № 54, ст. 2173, № 56, ст. 2244, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 30, ст. 1031, № 35, ст. 1244) зміни, що додаються.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 153 від 31.03.2015}

3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545; 2006 р., № 22, ст. 1646; 2011 р., № 28, ст. 1179 ) такі зміни:

1) у пункті 1 у графі “Найменування посади” слова “Голова Державної митної служби, Голова державної податкової служби,” виключити;

2) абзаци шостий і сьомий пункту 3 виключити.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 4 липня 2013 р. № 405-VII “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268

1. У пункті 1 слова “та окладів осіб начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання” замінити словами “та окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції за спеціальні звання”.

2. Абзац другий підпункту “в” підпункту 1 пункту 2 викласти у такій редакції:

“керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років; керівним працівникам і спеціалістам департаментів, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів (якщо положеннями про підрозділи передбачено виконання такої роботи); керівним працівникам і спеціалістам, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, протидію контрабанді та порушенню митних правил, особам начальницького складу податкової міліції, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів; керівним працівникам і слідчим органів внутрішніх справ, посади яких віднесені до відповідних категорій посад державних службовців і які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця (дипломатичний ранг, класний чин, кваліфікаційний клас, спеціальне звання) та надбавки (винагороди) за вислугу років.”.

3. Доповнити постанову пунктом 3-1 такого змісту:

“3-1. Виплачувати працівникам Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів у межах затвердженого фонду оплати праці доплату за роботу в нічний час у розмірі 35 відсотків посадового окладу за кожну годину роботи з 22-ї години до 6-ї години наступного дня.”.

4. У додатку 13 до постанови:

1) доповнити додаток розділом такого змісту:

“Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354-2461

Начальник самостійного управління, управління

2087-2247

Начальник самостійного відділу

1980-2087

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1766-1873

Завідувач самостійного сектору

1589-1632

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471-1525

Головний державний ревізор-інспектор

1295-1348

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

1177-1231

Старший державний інспектор

1027-1059

Державний інспектор

910-942”.

5. Доповнити постанову додатком 13-4 такого змісту:


“Додаток 13-4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів спеціалізованих департаментів Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

1887-2354

Начальник самостійного управління, управління

1742-2100

Начальник самостійного відділу

1678-1980

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1524-1766

Завідувач самостійного сектору

1373-1589

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1271-1471

Головний державний інспектор

1230

Головний спеціаліст

1017-1177

Старший державний інспектор

1027-1059

Державний інспектор

910-942

Провідний спеціаліст

865-936

Спеціаліст I категорії

827-856

Спеціаліст II категорії

733-760

Спеціаліст

669-696”.

6. У додатку 14 до постанови розділ “Керівні працівники і спеціалісти Державної податкової служби, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, та керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль” викласти у такій редакції:

“Керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354-2461

Начальник самостійного управління, управління

2087-2247

Начальник самостійного відділу

1980-2087

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

1766-1873

Завідувач самостійного сектору

1589-1632

Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471-1525

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1295-1348

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1177-1231

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

1027-1059

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

910-942”.

7. Додатки 15, 25, 26, 30 і 31 до постанови викласти у такій редакції:


“Додаток 15
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник головного управління, начальник самостійного управління, директор (начальник) департаменту

2354-2461

Перший заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, начальника самостійного управління

2247

Заступник: начальника головного управління, директора (начальника) департаменту, самостійного управління

2087-2247

Начальник управління (самостійного відділу) у складі головного управління, департаменту, самостійного управління; начальник штабу управління

1980-2087

Начальник відділу у складі управління головного управління, начальник відділу у складі управління департаменту

1766-1873

Начальник відділення, завідувач сектору, старший слідчий з особливо важливих справ

1471-1525

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

1177-1231

Старший: оперуповноважений, слідчий

1027-1059

Старший інспектор; оперуповноважений

910-942

Інспектор

856-877”;


“Додаток 25
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, митниць, спеціалізованих державних податкових інспекцій Міндоходів та керівних працівників і спеціалістів, державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, які здійснюють державний фінансовий контроль

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Автономна Республіка Крим, поза групою,
м. Київ

за групами областей

I

II,
м. Севастополь

Начальник державної фінансової інспекції

2119

2001

1883

Перший заступник начальника державної фінансової інспекції

2012

1899

1787

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1905

1798

1696

Начальник управління, самостійного відділу

1331-1573

1271-1513

1210-1331

Начальник відділу у складі управління

1084-1111

1067-1100

1056-1089

Помічник начальника державної фінансової інспекції

922-957

887-922

864-899

Завідувач самостійного сектору

1004-1039

957-992

934-969

Завідувач сектору у складі управління, відділу

974-1008

929-962

906-940

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

969-992

922-957

899-934

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

829-864

794-829

770-805

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

747-782

747-782

712-747

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677-712

677-706

677-706

Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, обліку, оцінки, зберігання вилученого та конфіскованого майна, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, митний контроль та митне оформлення, протидію контрабанді та порушенням митних правил, Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1883-2119

Перший заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

1787-2012

Заступник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці, заступник начальника Головного управління (міжрегіонального головного управління, митниці) -начальник управління, начальник спеціалізованої податкової інспекції

1696-1905

Заступник начальника спеціалізованої державної податкової інспекції - начальник відділення

1611-1810

Начальник управління, самостійного відділу

1210-1573

Начальник митного посту

1175-1200

Начальник відділу: у складі управління, митного посту

1056-1150

Помічник начальника: головного управління, міжрегіонального головного управління, митниці

864-957

Завідувач самостійного сектору

934-1039

Завідувач сектору у складі управління, відділу

906-1008

Головний державний ревізор-інспектор

899-992

Головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

805-864

Старший державний інспектор

712-782

Державний інспектор

677-712


Додаток 26
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції головних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних головних управлінь, спеціалізованих державних податкових інспекцій Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник (заступник): начальника головного управління, начальника міжрегіонального головного управління

1787-2012

Начальник управління, штабу, самостійного відділу

1210-1573

Перший заступник начальника управління, заступник начальника управління

1122-1524

Начальник відділу у складі управління; начальник відділу у складі спеціалізованої державної податкової інспекції

1056-1111

Завідувач сектору

934-1039

Начальник відділення у складі управління, відділу, старший слідчий з особливо важливих справ

899-992

Старший: оперуповноважений з особливо важливих справ, інспектор з особливих доручень; слідчий з особливо важливих справ

770-864

Старший: оперуповноважений, слідчий

712-782

Старший інспектор

677-712

Інспектор

665-700”;


“Додаток 30
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 597)

СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів державних фінансових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя), які здійснюють державний фінансовий контроль, головних державних фінансових інспекторів у містах, об’єднаних у районах та містах державних фінансових інспекцій та керівних працівників і спеціалістів, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення державних податкових інспекцій у містах (крім мм. Києва та Севастополя) та державних податкових інспекцій (об’єднаних) Міндоходів

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

у містах з чисельністю населення понад 1 млн. чоловік

поза групою

I,
об’єднана у районі та місті державна фінансова інспекція

II

III

Начальник державної фінансової інспекції, головний державний фінансовий інспектор у місті

1241

1156

1145

1070

1011

Заступник начальника державної фінансової інспекції

1115

1128

1117

1045

990

Начальник відділу у складі управління

880-913

858-891

847-880

831-864

803-836

Завідувач сектору

836-869

825-858

814-847

792-825

770-803

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

817-852

794-829

794-829

759-794

724-759

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

759-794

735-770

735-770

700-735

689-724

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор

689-724

689-724

689-724

683-718

683-718

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор

677

677

677

677

677вверх