Документ 590/97-ВР, первая редакция — Принятие от 21.10.1997
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань страхування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 2, ст. 5 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. Статтю 103 Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст.274)
доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
"Обов'язкове страхування, передбачене частиною першою цієї
статті, здійснюється страховиками, які визнані такими відповідно
до законодавства України, одержали в установленому порядку
ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами
Авіаційного страхового бюро.
Авіаційне страхове бюро здійснює координацію діяльності
страховиків у галузі страхування авіаційних ризиків та представляє
їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків. Утворення
Авіаційного страхового бюро та його державна реєстрація
здійснюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
2. Статтю 242 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N
47-52, ст.349) доповнити частинами третьою та четвертою такого
змісту:
"Договори морського страхування із
страхувальниками-резидентами та договори обов'язкового страхування
пасажирів від нещасних випадків, що виникають під час морського
перевезення, укладаються страховиками, які визнані такими
відповідно до законодавства України, одержали в установленому
порядку ліцензії на здійснення цього виду страхування і є членами
Морського страхового бюро.
Морське страхове бюро здійснює координацію діяльності
страховиків у галузі страхування морських ризиків та представляє
їх інтереси у міжнародних об'єднаннях страховиків. Утворення
Морського страхового бюро та його державна реєстрація здійснюються
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 жовтня 1997 року
N 590/97-ВРвверх