Документ 587-VI, действует, текущая редакция — Редакция от 01.07.2013, основание - 5403-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб
і здійснення заходів у сфері запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного
та природного характеру
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 9, ст.117 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у проекті закону про Державний бюджет України на 2009 рік, а
також у бюджетах наступних років передбачати видатки на здійснення
медико-психологічної реабілітації рятувальників державних
аварійно-рятувальних служб;
доручити обласним державним адміністраціям, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та
забезпечити виконання регіональних програм медико-психологічної
реабілітації неповнолітніх осіб, постраждалих у надзвичайній
ситуації місцевого або об'єктового рівня, та неповнолітніх осіб, у
яких внаслідок такої надзвичайної ситуації загинув один із батьків
або обоє батьків;
при виділенні коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів
України на ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачати
фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію осіб,
залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, та
постраждалого населення;
доручити обласним державним адміністраціям, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям при виділенні
коштів на ліквідацію надзвичайних ситуацій передбачати
фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію осіб,
залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт при виникненні
надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, та
постраждалого населення;
у шестимісячний строк:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 24 вересня 2008 року
N 587-VIвверх