Про внесення доповнень до Кримінального кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 23.09.19835855-X
Документ 5855-X, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )
Про внесення доповнень до Кримінального кодексу
Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 40, ст. 807 )
( Указ затверджено Законом
N 6425-X ( 6425-10 ) від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 82 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального кодексу Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) такі доповнення:
1. Доповнити статтею 183-3 такого змісту:
"С т а т т я 183-3. Злісна непокора вимогам адміністрації
виправно-трудової установи
Злісна непокора законним вимогам адміністрації
виправно-трудової установи або інша протидія адміністрації у
здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях
позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму
відбування покарання піддавалася протягом року стягненню у вигляді
переведення в приміщення камерного типу (одиночну камеру) або
переводилася в тюрму, - караються позбавленням волі на строк до трьох років.
Ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або
особою, засудженою за тяжкий злочин, - караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років".
2. Статтю 196-1 доповнити частиною другою такого змісту:
"Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою
ухилення від адміністративного нагляду, а так само неприбуття без
поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання
особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд при
звільненні з місць позбавлення волі, - караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років".
II. Цей Указ набирає чинності з 1 жовтня 1983 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 23 вересня 1983 р.
N 5855-Xвверх