Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 155-4
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 20.09.19835838-X
Документ 5838-X, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 155-4

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, N 40, ст. 805 )
( Указ затверджено Законом
N 6425-X ( 6425-10 ) від 13.01.84, ВВР, 1984, N 4, ст. 82 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 155-4 такого змісту:
"С т а т т я 155-4. Незаконний відпуск бензину або інших
паливно-мастильних матеріалів
Незаконний відпуск бензину або інших паливно-мастильних
матеріалів, що належать державним чи громадським підприємствам,
установам і організаціям, при відсутності ознак розкрадання, якщо
цю дію вчинено особою, яка піддавалась адміністративному стягненню
за таке ж порушення, - карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом у розмірі від ста до двохсот карбованців, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю або без
такого.
Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за такий же
злочин, - караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста
до трьохсот карбованців, з позбавленням права займати певні посади
або займатися певною діяльністю".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 20 вересня 1983 р.
N 5838-Xвверх