Про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 29.04.19885822-XI
Документ 5822-XI, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 23.11.2002, основание - 200-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Закону
N 200-IV ( 200-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 51, ст.371 )

Про кримінальну відповідальність
за жорстоке поводження з тваринами

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 19, ст. 481 )
( Указ затверджено Законом Української РСР
N 6009-XI ( 6009-11 ) від 04.06.88, ВВР, 1988, N 24, ст. 588 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
- набуває чинності 01.09.2001 )

Враховуючи побажання трудящих, пропозиції громадських
організацій про посилення відповідальності за жорстоке поводження
з тваринами і беручи до уваги, що такі дії несумісні з мораллю
соціалістичного суспільства і завдають шкоди справі виховання
громадян, особливо дітей, Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Встановити, що жорстоке поводження з тваринами, що спричинило
їх загибель або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені
особою, до якої протягом року було застосовано адміністративне
стягнення за такі ж дії, тягнуть за собою кримінальну
відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до шести
місяців або штрафу у розмірі до ста карбованців.
У зв'язку з цим внести доповнення в такі законодавчі акти
Української РСР:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Частину першу статті 111 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1002-05 ) після цифр "206" доповнити
цифрами "207-1".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 29 квітня 1988 р.
N 5822-XIвверх