Документ 582-2017-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 14.12.2018, основание - 1045-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 серпня 2017 р. № 582
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1045 від 12.12.2018}

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 825 від 10.10.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1702; 2013 р., № 12, ст. 459; 2014 р., № 78, ст. 2236) і від 16 грудня 2015 р. № 1122 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 82) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 582

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 825 від 10.10.2018}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1122:

1) у назві та пункті 1 постанови після слів “активної оборони та їх продажу” доповнити словами “, що підлягає ліцензуванню”, а слова “здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)” замінити словами “проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ”;

2) додаток до постанови викласти в такій редакції:


“Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1122
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2017 р. № 582)

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ

1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, є:

роботи, які провадяться відповідно до виду господарської діяльності;

строк провадження ліцензіатом виду господарської діяльності;

дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3357).

2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

3. До ліцензіатів з високим ступенем ризику належать ліцензіати:

які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення;

у яких під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати:

які провадять діяльність з виробництва спеціальних засобів активної оборони, боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення;

строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони становить до одного року.

5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати:

які провадять діяльність з виробництва холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту;

які провадять діяльність з ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони становить від одного року.

6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.

7. У разі коли за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) ліцензіата не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений у 1,5 раза.

8. У разі коли ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат належить до більш високого ступеня ризику.”.вверх