Документ 580-2012-п, первая редакция — Принятие от 25.06.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 червня 2012 р. № 580
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу Державного концерну “Укроборонпром”

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу Державного концерну “Укроборонпром”, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд.70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. № 580

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу Державного концерну “Укроборонпром”

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Формування статутного капіталу Державного концерну “Укроборонпром”, для поповнення статутного капіталу Державного концерну “Укроборонпром” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

3. Одержувачем бюджетних коштів є Державний концерн “Укроборонпром” (далі - Концерн).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Концерну та використовуються згідно з планом їх використання, погодженим Мінекономрозвитку, для:

технічного переоснащення державних підприємств - учасників Концерну, у тому числі придбання нового більш продуктивного устатковання та технологічного оснащення;

підготовки виробництва і освоєння випуску нових зразків високотехнологічної промислової продукції на державних підприємствах - учасниках Концерну, зокрема для здійснення витрат, пов’язаних з дослідно-конструкторськими розробками, конструкторською, технологічною та організаційною підготовкою виробництва зазначених зразків.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Концерн щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінекономрозвитку за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вверх