Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про спрощення оформлення віз
Норвегія, Кабинет Министров Украины; Соглашение, Декларация, Международный документ от 13.02.2008
Документ 578_021, действует, текущая редакция — Утверждение от 02.07.2008, основание - 590-2008-п
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 01.09.2011. Посмотреть в истории? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Норвегія про спрощення оформлення віз

{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 590 ( 590-2008-п ) від 02.07.2008 }

Дата підписання: 13.02.2008 Дата затвердження: 02.07.2008 Дата набрання чинності для України: 01.09.2011
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
та
УРЯД КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЯ,
які далі іменуються Договірні Сторони,
З МЕТОЮ дальшого розвитку дружніх відносин між Договірними
Сторонами та прагнучи спростити міжлюдські контакти як важливу
умову сталого розвитку економічних, гуманітарних, культурних,
наукових та інших зв'язків шляхом спрощення оформлення віз
громадянам України;
ПРАГНУЧИ врегулювати режим взаємних поїздок громадян України
та Королівства Норвегія;
БЕРУЧИ до уваги те, що з 1 січня 2006 року громадян Норвегії
звільнено від вимог стосовно оформлення візи для в'їзду в Україну
на період, який не перевищує 90 днів, або під час транзитного
проїзду через територію України;
ВИЗНАЮЧИ, що у випадку відновлення Україною візового режиму
поїздок для громадян Норвегії таке саме спрощення оформлення віз,
що діє в рамках цієї Угоди для громадян України, автоматично на
умовах взаємності застосовуватиметься до громадян Норвегії;
ВИЗНАЮЧИ, що спрощення візового режиму не повинно призвести
до нелегальної міграції, та надаючи особливу увагу питанням
безпеки й реадмісії;
ВИЗНАЮЧИ запровадження безвізового режиму в рамках
Шенгенських домовленостей для громадян України як довгострокову
перспективу;
КЕРУЮЧИСЬ положеннями Угоди між Україною та Європейським
Співтовариством про спрощення оформлення віз та Спільної
декларації стосовно Королівства Норвегія в додатку до цієї Угоди;
ДОМОВИЛИСЯ ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
Мета й сфера застосування
1. Метою цієї Угоди є спрощення оформлення віз громадянам
України для запланованого перебування не більше 90 днів за період
180 днів на території Королівства Норвегія та будь-якої
держави - члена Шенгенських домовленостей.
2. У випадку відновлення Україною візового режиму поїздок для
громадян Норвегії або окремих категорій громадян Норвегії,
спрощення оформлення віз, що діє в рамках цієї Угоди для громадян
України, автоматично на умовах взаємності застосовуватиметься до
відповідних громадян Норвегії.
Стаття 2
Загальні положення
1. Спрощення візового режиму, яке передбачене цією Угодою,
застосовується до громадян України лише у випадках, коли вони не
звільнені від візових вимог згідно із законодавством Королівства
Норвегія, цією Угодою або іншими міжнародними договорами.
2. Національне законодавство України чи Королівства Норвегія
застосовуються до питань, які не врегульовані положеннями цієї
Угоди, таких як відмови в оформленні візи, визнання проїзних
документів, підтвердження наявності достатніх коштів на
перебування, відмови у в'їзді чи заходів стосовно видворення.
Стаття 3
Визначення
У цій Угоді наведені нижче терміни мають таке значення:
a) "Громадянин України" означає будь-яку особу, яка має
громадянство України;
b) "Підданий Королівства Норвегія" означає будь-яку особу,
яка має громадянство Королівства Норвегія;
c) "Віза" означає дозвіл, виданий Королівством Норвегія, або
рішення, прийняте цією державою, яке необхідне для:
- в'їзду для запланованого перебування в Королівстві Норвегія
або в декількох державах - членах Шенгенських домовленостей на
строк, що загалом не перевищує 90 днів;
- в'їзду для транзиту через територію Королівства Норвегії
або декількох держав - членів Шенгенських домовленостей;
d) "Особа, яка має дійсний дозвіл на проживання" означає
громадянина України, якому дозволено або надано право перебувати
більше 90 днів на території Норвегії згідно з її національним
законодавством.
e) "Держава - член Шенгенських домовленостей" означає
будь-яку державу, яка повною мірою застосовує Шенгенські
домовленості.
Стаття 4
Документи, що підтверджують мету подорожі
1. Наявність таких документів є достатньою для підтвердження
мети подорожі до Королівства Норвегії для таких категорій громадян
України:
a) членів офіційних делегацій, які на офіційне запрошення,
адресоване українській стороні, братимуть участь у зустрічах,
консультаціях, переговорах або в програмах обміну, а також
заходах, які проводяться на території Королівства Норвегія
міжурядовими організаціями:
- лист від української установи, який підтверджує, що заявник
є членом делегації цієї установи, який подорожує до Королівства
Норвегія для участі в зазначених заходах, до якого додається копія
офіційного запрошення;
b) підприємців та представників суб'єктів господарювання:
- письмовий запит від приймаючої юридичної особи або
товариства, представництва або філіалу такої юридичної особи або
товариства, державних та місцевих органів влади Королівства
Норвегія або організаційних комітетів торгівельних та промислових
виставок, конференцій та симпозіумів, які проводяться на території
Королівства Норвегія;
c) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію Королівства Норвегія автотранспортними
засобами, зареєстрованими в Україні:
- письмовий запит від національної асоціації перевізників в
Україні для здійснення міжнародного автомобільного транспортування
із зазначенням мети, тривалості й періодичності поїздок;
d) членів бригад поїздів, рефрижераторів, локомотивів
міжнародних ешелонів, які прямують на територію Королівства
Норвегія:
- письмовий запит від компетентного залізничного підприємства
України із зазначенням мети, тривалості й періодичності поїздок;
e) журналістів:
- свідоцтво або інший документ, виданий професійною
організацією, який засвідчує, що відповідна особа є кваліфікованим
журналістом, та документ, виданий його (її) працедавцем, який
підтверджує, що метою подорожі є виконання професійних обов'язків
журналіста;
f) осіб, які беруть участь у науковій, культурній та
мистецькій діяльності, у тому числі в університетських та інших
програмах обміну:
- письмовий запит організації, що запрошує взяти участь у
такій діяльності;
g) учнів, студентів, аспірантів і вчителів, що їх
супроводжують, які здійснюють подорож з метою навчання або
освітньої підготовки, у тому числі за програмами обміну та у
зв'язку з іншими видами діяльності, які пов'язані з навчанням:
- письмовий запит або свідоцтво про зарахування до
університету, коледжу або школи, які надіслали запрошення,
учнівський чи студентський квиток або свідоцтво з курсів, які
особа повинна відвідувати;
h) учасникам міжнародних спортивних змагань та особам, які їх
супроводжують з метою виконання професійних обов'язків:
- письмовий запит організації, що запрошує: компетентних
органів, національних спортивних федерацій та Національного
олімпійського комітету Королівства Норвегія;
i) для учасників офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами:
- письмовий запит голови адміністрації (мера) цих міст.
j) для близьких родичів: одного з подружжя, дітей (у тому
числі усиновлених), батьків (у тому числі опікунів), дідусів,
бабусь та онуків, які відвідують громадян України, які мають
дійсний дозвіл на проживання на території Королівства Норвегія:
- письмове запрошення приймаючої особи;
k) для родичів для відвідування церемонії поховання:
- офіційний документ, який підтверджує факт смерті, а також
підтвердження родинних чи інших зв'язків заявника та померлого;
l) для відвідання військових і цивільних кладовищ:
- офіційний документ, який підтверджує існування та
збереження могили, а також родинні або інші зв'язки між заявником
та похованою особою;
m) для тих, хто подорожує з метою лікування:
- офіційний документ медичного закладу, який підтверджує
необхідність медичного нагляду в ньому, а також підтвердження
достатніх фінансових ресурсів для оплати медичного лікування.
2. Письмовий запит, згаданий у пункті 1 цієї статті, повинен
містити такі пункти:
a) для запрошеної особи: ім'я та прізвище, дату народження,
стать, громадянство, номер документа, що посвідчує особу, час і
мету подорожі, кількість в'їздів та імена неповнолітніх дітей, які
подорожують із запрошеною особою;
b) для приватної особи, яка запрошує: ім'я, прізвище та
адресу;
c) для юридичної особи, товариства або організації, що
запрошує: повну назву та адресу, а також:
- якщо запит надає організація, необхідно зазначити прізвище
та посаду особи, яка підписує запит;
- якщо особою, що запрошує, є юридична особа, товариство,
представництво або філіал такої юридичної особи або товариство, що
засноване на території Королівства Норвегія, необхідно зазначити
реєстраційний номер, передбачений національним законодавством
Королівства Норвегія.
3. Для категорій осіб, згаданих у пункті 1 цієї статті, усі
категорії віз оформлюються за спрощеною процедурою, що не вимагає
надання будь-якого іншого підтвердження, запрошення чи
обґрунтування мети візиту, як це передбачено законодавством
Королівства Норвегія.
Стаття 5
Оформлення багаторазових віз
1. Дипломатичні представництва та консульські установи
Королівства Норвегія оформлюють багаторазові візи строком дії до
п'яти років таким категоріям осіб:
a) членам органів державної влади та місцевого
самоврядування, конституційних судів та верховних судів, якщо вони
не звільнені від необхідності отримання віз цією Угодою протягом
строку виконання ними службових обов'язків. Строк дії віз буде
обмежений строком повноважень, якщо він становить менше, ніж
5 років;
b) постійним членам офіційних делегацій, які за офіційними
запрошеннями, надісланими українській стороні, регулярно беруть
участь у зустрічах, консультаціях, переговорах та програмах
обміну, а також у заходах, що проводяться міжурядовими
організаціями на території Королівства Норвегія;
c) одному з подружжя та дітям (у тому числі усиновленим)
віком до 21 року або таким, які перебувають на утриманні, та
батькам (у тому числі опікунам), які відвідують громадян України,
що мають дійсний дозвіл на проживання на території Королівства
Норвегія; при цьому строк дії їхньої візи не може перевищувати
строку дії дозволу на проживання.
d) підприємцям та представникам суб'єктів господарювання, які
регулярно подорожують до Королівства Норвегія;
e) журналістам.
2. Дипломатичні представництва та консульські установи
Королівства Норвегія оформлюватимуть багаторазові візи строком до
одного року таким категоріям осіб, за умови, що протягом
попереднього року вони отримали, принаймні, одну візу,
скористалися нею згідно із законами стосовно в'їзду та перебування
в Королівстві Норвегія, та що є підстави для запиту стосовно
надання багаторазової візи:
a) водіям, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію Королівства Норвегія транспортними
засобами, зареєстрованими в Україні;
b) членам бригад поїздів, рефрижераторів та локомотивів у
міжнародних поїздах, які прямують до території Королівства
Норвегія;
c) особам, які беруть участь у науковій, культурній та
мистецькій діяльності, у тому числі в університетських та інших
програмах обміну, та які регулярно подорожують до Королівства
Норвегія;
d) учасникам міжнародних спортивних заходів та особам, які їх
супроводжують як такі;
e) учасникам офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами.
3. Дипломатичні представництва та консульські установи
Королівства Норвегія оформлюють багаторазові візи строком не менш
ніж на 2 роки та не більш ніж на 5 років категоріям осіб,
зазначеним у пункті 2 цієї статті, за умови, що протягом двох
останніх років вони скористались однорічними багаторазовими візами
згідно із законами стосовно в'їзду та перебування Королівства
Норвегія, та, що підстави для запиту про надання багаторазової
візи все ще існують.
4. Загальний строк перебування осіб, про яких ідеться в
пунктах 1-3 цієї статті, на території Королівства Норвегія та
будь-якої держави-члена Шенгенських домовленостей не повинен
перевищувати 90 днів за період 180 днів.
Стаття 6
Плата за оброблення заяв про оформлення віз
1. Плата за оброблення заяв про оформлення віз для громадян
України становить 35 євро.
Зазначена вище сума може бути переглянута відповідно до
процедури, передбаченої пунктом 4 статті 13.
2. У випадку відновлення Україною візового режиму поїздок для
громадян Норвегії вартість візи, що стягуватиметься, не буде
перевищувати 35 євро або погодженої суми, якщо вартість буде
переглянута в Угоді між Україною та Європейським Співтовариством
про спрощення оформлення віз.
3. Королівство Норвегія стягуватиме плату в розмірі 70 євро
за оформлення віз у випадках, коли заява про оформлення віз та
супровідні документи були подані заявником протягом трьох днів до
передбачуваної дати його (її) від'їзду. Це положення не
застосовується у випадках, передбачених підпунктами "b", "c", "e",
"f", "j", "k", "n" пункту 4 статті 6 і пунктом 3 статті 7. Для
категорій осіб, зазначених у підпунктах "a", "d", "g", "h, "i",
"l"-"m" пункту 4 статті 6 у термінових випадках плата є такою ж,
що передбачена в пункті 1 статті 6.
4. Плата за оброблення заяв про оформлення віз не стягується
з таких категорій осіб:
a) близьких родичів: одного з подружжя, дітей (у тому числі
всиновлених), батьків (у тому числі опікунів), дідусів, бабусь та
онуків, які відвідують громадян України, які мають дійсний дозвіл
на проживання на території Королівства Норвегія;
b) членів офіційних делегацій, які за офіційним запрошенням,
надісланим українській стороні, беруть участь у зустрічах,
консультаціях, переговорах та програмах обміну, а також у заходах,
що проводяться міжурядовими організаціями на території Королівства
Норвегія;
c) членів органів державної влади та місцевого
самоврядування, конституційних і верховних судів, якщо ця Угода не
звільняє їх від необхідності отримувати візи;
d) учнів, студентів, аспірантів і вчителів, які їх
супроводжують під час подорожі з метою навчання чи освітньої
підготовки;
e) інвалідів та осіб, які їх супроводжують, якщо в цьому є
необхідність;
f) осіб, які надали документи, що свідчать про необхідність
їхньої подорожі з гуманітарних міркувань, у тому числі для
одержання невідкладного медичного лікування, та особи, яка
супроводжує так особу, або з метою участі в похоронах близького
родича, або з метою відвідання тяжкохворого близького родича;
g) учасників міжнародних спортивних заходів та осіб, які їх
супроводжують;
h) учасників наукових, культурних та мистецьких заходів, у
тому числі університетських та інших програм обміну;
i) учасників офіційних програм обміну, організованих
містами-побратимами;
j) журналістів;
k) пенсіонерів;
l) водіїв, які здійснюють міжнародні вантажні та пасажирські
перевезення на територію Королівства Норвегія транспортними
засобами, зареєстрованими в Україні;
m) членів бригад поїздів, рефрижераторів та локомотивів у
міжнародних поїздах, які прямують до території Королівства
Норвегія;
n) дітей віком до 18 років і дітей віком до 21 року, які
знаходяться на утриманні.
Стаття 7
Тривалість процедури оброблення заяв
про оформлення віз
1. Дипломатичні представництва та консульські установи
Королівства Норвегія приймають рішення стосовно запиту на
оформлення візи протягом 10 календарних днів з дати отримання
заяви та документів, необхідних для оформлення візи.
2. Строк розгляду заяви про оформлення візи може бути
подовжено до 30 календарних днів в окремих випадках, зокрема у
випадку необхідності здійснення дальшої перевірки наданих
документів.
3. У термінових випадках строк розгляду заяви про оформлення
візи може бути скорочено до двох робочих днів або менше.
Стаття 8
Виїзд у випадку втрати або викрадення документів
Громадяни України та Королівства Норвегія, які втратили
документи, що посвідчують їхню особу, або ті, у кого такі
документи були викрадені під час їхнього перебування на території
України або Королівства Норвегія, можуть залишити цю територію на
підставі оформлених їм дипломатичними представництвами або
консульськими установами України або Королівства Норвегія дійсних
документів, що посвідчують їхню особу та надають право на перетин
державного кордону без наявності візи чи іншого дозволу.
Стаття 9
Подовження строку дії візи за виняткових обставин
Громадяни України, які через форс-мажорні обставини не мають
можливості залишити територію Королівства Норвегія у строки,
зазначені в їхніх візах, мають право на безоплатне подовження
строку дії віз на строк, необхідний для їхнього повернення в
країну їхнього проживання, відповідно до законодавства Королівства
Норвегія.
Стаття 10
Дипломатичні паспорти
1. Громадяни України, які мають дійсні дипломатичні паспорти,
можуть в'їжджати, виїжджати та прямувати транзитом через території
держав-членів без віз.
2. Загальний строк перебування осіб, зазначених в пункті 1
цієї статті, на території Королівства Норвегія та інших
держав - членів Шенгенських домовленостей не повинен перевищувати
90 днів, протягом періоду в 180 днів.
Стаття 11
Територіальна дія віз
Відповідно до національного законодавства стосовно
національної безпеки Королівства Норвегія, громадяни України мають
право на подорожування територією Норвегії на рівних умовах з
громадянами Норвегії.
Стаття 12
Моніторинг Угоди
1. Представники Договірних Сторін зустрічаються в разі
необхідності, за вимогою однієї з Договірних Сторін, для
обговорення імплементації Угоди і, у випадку необхідності,
пропонують доповнення до цієї Угоди, зокрема в світлі внесення
змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про
спрощення оформлення віз ( 994_850 ).
Стаття 13
Прикінцеві положення
1. Ця Угода набирає чинності в перший день другого місяця
після дати останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання нею чинності.
2. Незважаючи на положення пункту 1 цієї статті, ця Угода
набирає чинності лише з дати набрання чинності Угодою між
Кабінетом Міністрів України і Урядом Королівства Норвегія про
реадмісію осіб ( 578_019 ), якщо остання набере чинності пізніше
дати, про яку йдеться в пункті 1 цієї статті.
3. Ця Угода укладається на невизначений термін, якщо її дія
не буде припинена відповідно до пункту 6 цієї статті.
4. До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Договірних
Сторін можуть вноситися доповнення. Доповнення набирають чинності
після повідомлення Договірними Сторонами одна одній про виконання
необхідних внутрішньодержавних процедур.
5. Кожна Договірна Сторона може зупинити дію цієї Угоди або
її окремих положень з міркувань підтримання громадського порядку,
захисту національної безпеки або охорони здоров'я населення.
Рішення про зупинення повинно бути повідомлено іншій Договірній
Стороні не пізніше ніж за 48 годин до вступу його в силу.
Договірна Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, у випадку, коли
передумови для зупинення перестали існувати, повинна невідкладно
повідомити іншій Договірній Стороні про поновлення дії Угоди.
6. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною з Договірних
Сторін шляхом письмового повідомлення іншій Договірній Стороні.
Угода втрачає чинність через 90 днів від дати такого повідомлення.
Вчинено у м. Осло 13 лютого 2008 року у двох примірниках,
кожний українською, норвезькою та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку розбіжностей переважну силу
має англійський текст.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Королівства Норвегія
(підпис) (підпис)

Декларація
Королівства Норвегія стосовно оформлення
короткострокових віз для відвідання військових
і цивільних кладовищ

Дипломатичні представництва та консульські установи
Королівства Норвегія, як правило, оформлюють короткострокові візи
на строк, що не перевищує 14 днів, особам, які мають на меті
відвідання військових і цивільних кладовищ.

Декларація
Королівства Норвегія стосовно Шенгенських
домовленостей

Уряд Королівства Норвегії, будучи Стороною Угоди від
18 травня 1999 року, укладеної між Радою Європейського Союзу та
Ісландією й Норвегією про приєднання цих країн до Шенгенських
домовленостей стосовно їхньої імплементації, застосування та
розвитку, заявляє, що візи, які видаватимуться Норвезькою Стороною
згідно з положеннями цієї двосторонньої Угоди, будуть видаватися
відповідно до зобов'язань Норвегії, що випливають зі згаданої
Угоди від 18 травня 1999 року.вверх