Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel


 
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
Про заходи щодо завершення бюджетного 1993 року
 
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 607/93 ( 607/93 ) від 28.12.93 )

 
     З метою забезпечення Державного бюджету України на 1993 рік ( 3091-12 ) джерелами доходів для фінансування додаткових видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 грудня 1993 року розмірів заробітної плати, пенсій, виплат по соціальному захисту населення та інших бюджетних витрат, п о с т а н о в л я ю:
 
     1. Господарюючим суб'єктам (крім підприємств з іноземними інвестиціями та іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні через постійні представництва) провести нарахування податку з фактично одержаного доходу за 11 місяців 1993 року в порядку, визначеному статтею 7 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ), та сплатити його в бюджет до 20 грудня 1993 року.
 
     2. Установити:
 
     що всі платники податку на доходи сплачують у грудні 1993 року авансові внески податку до бюджету в розмірі третини від фактично нарахованої суми податку за третій квартал поточного року, а переробні підприємства з сезонним характером виробництва - у розмірі, передбаченому фінансовим планом;
 
     установи банків у першочерговому порядку виконують доручення підприємств, установ і організацій на сплату до бюджету сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також розпорядження державних податкових інспекцій про безспірне стягнення не внесених у строк платежів та фінансових санкцій з них; ( Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 607/93 ( 607/93 ) від 28.12.93 )
 
     проведення установами банків операцій за взаєморозрахунками Державного бюджету України з місцевими бюджетами за 1993 рік здійснюється заключними оборотами до 15 січня 1994 року. ( Абзац четвертий статті 2 в редакції Указу Президента N 607/93 ( 607/93 ) від 28.12.93 )

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 11 грудня 1993 року
N 576/93