Про заходи щодо завершення бюджетного 1993 року
Указ Президента України від 11.12.1993576/93
Документ 576/93, поточна редакція — Редакція від 28.12.1993, підстава - 607/93

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо завершення бюджетного 1993 року
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 607/93 ( 607/93 ) від 28.12.93 )

З метою забезпечення Державного бюджету України на 1993 рік
( 3091-12 ) джерелами доходів для фінансування додаткових
видатків, пов'язаних з підвищенням з 1 грудня 1993 року розмірів
заробітної плати, пенсій, виплат по соціальному захисту населення
та інших бюджетних витрат, п о с т а н о в л я ю:
1. Господарюючим суб'єктам (крім підприємств з іноземними
інвестиціями та іноземних юридичних осіб, що здійснюють діяльність
в Україні через постійні представництва) провести нарахування
податку з фактично одержаного доходу за 11 місяців 1993 року в
порядку, визначеному статтею 7 Закону України "Про оподаткування
доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ), та сплатити його в
бюджет до 20 грудня 1993 року.
2. Установити:
що всі платники податку на доходи сплачують у грудні
1993 року авансові внески податку до бюджету в розмірі третини від
фактично нарахованої суми податку за третій квартал поточного
року, а переробні підприємства з сезонним характером виробництва -
у розмірі, передбаченому фінансовим планом;
установи банків у першочерговому порядку виконують доручення
підприємств, установ і організацій на сплату до бюджету сум
податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також
розпорядження державних податкових інспекцій про безспірне
стягнення не внесених у строк платежів та фінансових санкцій з
них; ( Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 607/93 ( 607/93 ) від 28.12.93 )
проведення установами банків операцій за взаєморозрахунками
Державного бюджету України з місцевими бюджетами за 1993 рік
здійснюється заключними оборотами до 15 січня 1994 року. ( Абзац
четвертий статті 2 в редакції Указу Президента N 607/93 ( 607/93 )
від 28.12.93 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 11 грудня 1993 року
N 576/93вгору