Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
Постановление Кабинета Министров Украины от 28.05.2001575
Документ 575-2001-п, текущая редакция — Принятие от 28.05.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 травня 2001 р. N 575
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 1992 р. N 576

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про дозвільну систему, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576
( 576-92-п ), із змінами і доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 373
( 373-95-п ), від 22 лютого 1999 р. N 256 ( 256-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 8, ст. 297) та від 1 вересня 2000 р.
N 1381 ( 1381-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36,
ст. 1536), зміни, що додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2001 р. N 575
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про дозвільну систему ( 576-92-п )

1. У пункті 2:
слова "протиградні установки, наркотичні засоби,
радіоактивні", "постійні місця поховання радіоактивних відходів
(спеціальні комбінати)" та "наркотичних засобів, радіоактивних і"
виключити;
після слів "вибухові матеріали" доповнити пункт словами "і
речовини".
2. У пункті 8 слова "гірничотехнічного, санітарного,
пожежного нагляду" замінити словами "державного нагляду за
охороною праці (Держнаглядохоронпраці), санітарного, пожежного
нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної безпеки".
3. У пункті 9:
абзац третій викласти в такій редакції:
"на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також
сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному
Держнаглядохоронпраці разом з МВС";
в абзаці четвертому слова "наркотичні засоби" в усіх
відмінках виключити, а слово "МОЗ" замінити словами "постановою
Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440
( 440-95-п ) "Про затвердження Порядку одержання дозволу на
виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів";
абзаци п'ятий та шостий виключити.
4. В абзаці першому пункту 9, пункті 10, абзацах третьому та
четвертому пункту 13, пункті 14 слово "(ліцензії)" в усіх
відмінках виключити.
5. У пунктах 12 і 14 слова "Держатомнаглядом,
Держгіртехнаглядом і Держкомгідрометом" і "Держатомнагляду,
Держгіртехнагляду та Держкомгідромету" замінити словами
"Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці".вверх