Документ 5723-XI, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1988, N 17, ст. 427 )
{ Указ затверджено Законом ВР УРСР
N 5744-XI ( 5744-11 ) від 18.04.88, ВВР, 1988, N 18, ст. 449 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від
3 березня 1988 року "Про кримінальну відповідальність за незаконні
дії з радіоактивними матеріалами" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 квітня 1988 р.
N 5723-XIвверх