Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1033
Постановление Кабинета Министров Украины от 18.07.2018569
Документ 569-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 18.07.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.07.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 липня 2018 р. № 569
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1033

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1033 “Про затвердження порядків і правил обов’язкового страхування у сфері космічної діяльності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3034) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 569

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1033

1. У Порядку і правилах обов’язкового страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“гарантійний строк активного існування - календарна тривалість експлуатації об’єкта космічної діяльності споживачем, протягом якої виробник гарантує відповідність якості об’єкта космічної діяльності встановленим вимогам;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - двадцятий вважати відповідно абзацами третім - двадцять першим;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“період страхування - зазначений у договорі страхування період між датою початку ризику та датою закінчення ризику, протягом якого страховик забезпечує страхування за договором;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев’ятим - двадцять другим;

в абзаці сімнадцятому слова “Національне космічне агентство” замінити словами “Державне космічне агентство”;

2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

“Об’єкти космічної діяльності (мікросупутники, наносупутники), які розроблені та виготовлені підприємствами, організаціями, закладами освіти для навчально-освітніх цілей та/або для яких не встановлено гарантійний строк активного існування, та/або які створені без залучення бюджетних коштів, не підлягають страхуванню згідно з цими Порядком і правилами.”;

3) пункт 9 доповнити абзацом такого змісту:

“У випадках, коли страховик є нерезидентом, договори страхування можуть укладатись відповідно до вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” за умови, що такі договори не суперечать вимогам Закону України “Про страхування”.”;

4) у пункті 12:

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту:

“Договір страхування на окремі етапи життєвого циклу об’єкта космічної діяльності набирає чинності з початку періоду страхування за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та повідомлення страховику про настання цього періоду.

Критерії готовності об’єкта космічної діяльності до запуску в космічний простір визначаються відповідно до конструкторської та технологічної документації.”.

У зв’язку цим абзац восьмий вважати абзацом десятим;

5) абзац сьомий пункту 18 викласти в такій редакції:

“у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.”;

6) абзац третій пункту 42 після слів “подання страхувальником” доповнити словом “свідомо”;

7) пункт 46 після слів і цифр “не пізніше ніж за 30” доповнити словом “календарних”;

8) абзац сьомий пункту 39 та пункт 44 додатку до Порядку і правил викласти в такій редакції:

“у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк”;

“44. Цей договір набирає чинності з початку періоду страхування, визначеного відповідно до таблиці пункту 13 Типового договору, за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та письмового повідомлення страховику про настання цього періоду.”.

2. У Порядку і правилах обов’язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“період страхування - зазначений у договорі страхування період між датою початку ризику та датою закінчення ризику, протягом якого страховик забезпечує страхування за договором;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова “Національне космічне агентство” замінити словами “Державне космічне агентство”;

2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

“У випадках, коли страховик є нерезидентом, договори страхування можуть укладатись відповідно до вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” за умови, що такі договори не суперечать вимогам Закону України “Про страхування”.”;

3) пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:

“Договір страхування на окремі етапи життєвого циклу об’єкта космічної діяльності набирає чинності з початку періоду страхування за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та повідомлення страховику про настання цього періоду.

Критерії готовності об’єкта космічної діяльності до запуску в космічний простір визначаються відповідно до конструкторської та технологічної документації.”;

4) абзац сьомий пункту 16 викласти в такій редакції:

“у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк.”;

5) абзац третій пункту 31 після слів “подання страхувальником” доповнити словом “свідомо”;

6) пункт 35 після слів і цифр “не пізніше ніж за 30” доповнити словом “календарних”;

7) абзац сьомий пункту 30 та пункт 35 додатку до Порядку і правил викласти в такій редакції:

“у разі настання страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у передбачений договором страхування строк”;

“35. Цей договір набирає чинності з початку періоду страхування, визначеного відповідно до таблиці пункту 11 Типового договору, за умови внесення страхувальником першої частини страхового платежу та письмового повідомлення страховику про настання цього періоду.”.вверх