Документ 564-VII, действует, текущая редакция — Принятие от 17.09.2013
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 16.10.2013. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" щодо пропуску через митний кордон України та митного оформлення радіоактивних матеріалів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.732)

Верховна Рада України постановляє:

1. Cтаттю 59 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2004 р., № 19, ст. 257) доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Пропуск через митний кордон України та митне оформлення радіоактивних матеріалів здійснюються митними органами України на підставі отриманого з використанням інформаційних технологій дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів, виданого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
17 вересня 2013 року
№ 564-VII
вверх