Деякі питання державного управління у сфері міграції
Постановление Кабинета Министров Украины; Перечень от 07.07.2010559
Документ 559-2010-п, действует, текущая редакция — Редакция от 15.07.2015, основание - 463-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 липня 2010 р. N 559
Київ
Деякі питання державного управління у сфері міграції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 963 ( 963-2010-п ) від 20.10.2010
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011
N 567 ( 567-2011-п ) від 01.06.2011
N 937 ( 937-2011-п ) від 07.09.2011
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012
N 202 ( 202-2012-п ) від 14.03.2012
N 203 ( 203-2012-п ) від 14.03.2012
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012
N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 437 ( 437-2013-п ) від 27.05.2013
N 684 ( 684-2013-п ) від 11.09.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014
N 463 ( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

З метою оптимізації системи державного управління у сфері
міграції Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Припинити ліквідацію Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
2. Ліквідувати Державну міграційну службу.
3. Установити, що правонаступниками Державної міграційної
служби з питань громадянства, реєстрації фізичних осіб та
імміграції є Міністерство внутрішніх справ, а з питань міграції в
межах, визначених законодавством про біженців, - Державний комітет
у справах національностей та релігій.
4. Утворити комісію з ліквідації Державної міграційної
служби.
Затвердити головою зазначеної комісії директора Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб Мамонова Євгена Вадимовича. { Абзац другий пункту 4
в редакції Постанови КМ N 963 ( 963-2010-п ) від 20.10.2010 }
Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії і забезпечити
здійснення заходів щодо ліквідації Державної міграційної служби;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України
про результати проведеної роботи.

{ Пункт 5 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 405/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

6. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
7. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 31

{ Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що відновлюють
дію, втратив чинність на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 559
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 682
( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }

2. У Положенні про посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1995 р. N 610 ( 610-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 12, ст. 268; 2009 р., N 59, ст. 2073):
1) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова
"міграційної служби" замінити словами "Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб";
2) у тексті Положення ( 610-95-п ) слово "ДМС" замінити
словом "МВС". { Пункт 2 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-2013-п ) від 11.09.2013 }

5. В абзаці третьому пункту 24 Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів
усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня
1998 р. N 1388 ( 1388-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521), слова "Державної
міграційної служби" замінити словами "Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2011-п ) від 01.06.2011 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

8. У графі "Центральні органи виконавчої влади, інші державні
органи" переліку центральних органів виконавчої влади, інших
державних органів, відповідальних за виконання зобов'язань, що
випливають із членства України в міжнародних організаціях,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 р. N 1371 ( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних
органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38,
ст. 1776; 2010 р., N 16, ст. 747):
1) у пункті 1:
у позиції "Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців" слова "Державна міграційна служба" замінити словом
"МВС";
у позиції "Комітет з питань економічного співробітництва та
інтеграції (КЕСІ)" слово "ДМС," виключити;
2) у пункті 3 слово "ДМС," виключити.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 203
( 203-2012-п ) від 14.03.2012 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 202
( 202-2012-п ) від 14.03.2012 }

11. У порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2002 р. N 1983 ( 1983-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2400; 2009 р., N 59, ст. 2073):
1) у Порядку формування квоти імміграції ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
в абзаці першому слова "Державної міграційної служби"
замінити словами "Державного департаменту у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб";
в абзаці шостому слово "ДМС" замінити словом
"Держкомнацрелігій";
у пункті 3 слова "Державною міграційною службою" замінити
словами "Державним департаментом у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб";
у пункті 4 слова "Державною міграційною службою" замінити
словом "МВС";
2) у Порядку провадження за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих
рішень ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
у підпункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1) Державний департамент у справах громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб (далі - Департамент) - стосовно
іммігрантів, які є:";
в абзаці п'ятому слова "міграційна служба" замінити словом
"Департамент";
у підпункті 2:
в абзаці першому слова "територіальні органи міграційної
служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі (далі - територіальні органи)" замінити словами
"управління (відділи) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
(далі - територіальні органи)";
в абзаці сьомому слова "міграційна служба" замінити словом
"Департамент";
в абзаці першому підпункту 3 слова "територіальні підрозділи
міграційної служби в містах з районним поділом та районах у
м. Києві (далі - територіальні підрозділи)" замінити словами
"відділи (сектори) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь МВС (далі -
територіальні підрозділи)";
у пункті 7, абзаці першому пункту 9, абзацах першому і
сьомому пункту 11, абзаці третьому пункту 12, абзацах третьому і
четвертому пункту 13, пункті 15, абзацах першому і другому пункту
17, пунктах 18, 23, 25 та абзаці першому пункту 26 слова
"міграційна служба" в усіх відмінках замінити словом "Департамент"
у відповідному відмінку;

{ Підпункт 3 пункту 11 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012 }

12. Абзац третій додатка до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб'єктів формування Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 11, ст. 752) і від 29 липня 2009 р. N 810
( 810-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59,
ст. 2073), викласти в такій редакції:
"Управління (відділи) у справах МВС".
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних
управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі,
відділи (сектори) у справах
громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських,
районних управлінь (відділів) МВС
13. У Правилах оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1111 ( 1111-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367;
2009 р., N 59, ст. 2073):
1) у пунктах 4 і 16 слово "ДМС" замінити словами "Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб";
2) в абзаці другому пункту 5, пунктах 11 і 17 слово "ДМС"
замінити словом "МВС". { Пункт 13 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 13 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 463
( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }

16. У складі відповідальних за виконання заходу, визначеного
пунктом 4 Програми облаштування осіб з числа закордонних
українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
17 листопада 2004 р. N 1573 ( 1573-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 46, ст. 3056; 2007 р., N 55, ст. 2218;
2009 р., N 59, ст. 2073), слово "ДМС" замінити словом "МВС".
17. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963; 2009 р., N 59, ст. 2073)
слова "Державну міграційну службу" замінити словами "Міністерство
внутрішніх справ".

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437
( 437-2013-п ) від 27.05.2013 }

{ Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937
( 937-2011-п ) від 07.09.2011 }

22. У Концепції розвитку Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 р. N 711 ( 711-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 48, ст. 1628, N 59, ст. 2073):
1) абзаци третій - п'ятий розділу "Структура, склад і функції
ДІС" викласти в такій редакції:
"центральний рівень - вузли, створені в структурі МВС,
зокрема Головний обчислювальний центр, резервний банк даних та
державне підприємство "Державний центр персоналізації документів";
регіональний рівень - вузли, створені в управліннях
(відділах) у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, у МЗС та
структурних підрозділах інших суб'єктів формування ДІС;
місцевий рівень - вузли, створені у Державному департаменті у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, в
управліннях (відділах) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
відділах (секторах) у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь, відділів
МВС, у МЗС, дипломатичних представництвах та консульських
установах України за кордоном, структурних підрозділах інших
суб'єктів формування ДІС.";
2) у тексті Концепції ( 711-2009-р ) слово "ДМС" замінити
словом "МВС".
23. У пункті 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від
17 липня 2009 р. N 895 ( 895-2009-р ) "Про заходи щодо
забезпечення виконання деяких положень Закону України "Про
Державний реєстр виборців" слова "Державній міграційній службі
разом з" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2010 р. N 559
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р.
N 643 ( 643-2009-п ) "Про утворення Державної міграційної служби
України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 50, ст. 1670).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р.
N 750 ( 750-2009-п ) "Питання Державної міграційної служби
України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1881).
3. Пункти 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 807 ( 807-2009-п ) "Деякі питання організації
діяльності Державної міграційної служби" (Офіційний вісник
України, 2009 р., N 59, ст. 2070).
4. Пункт 20 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 810 ( 810-2009-п ) (Офіційний вісник України,
2009 р., N 59, ст. 2073).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня
2009 р. N 958 ( 958-2009-р ) "Питання переведення системи
реєстраційного обліку фізичних осіб з паперових на електронні
носії".
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N 188 ( 188-2010-п ) "Про заходи щодо реалізації державної
політики з питань громадянства" (Офіційний вісник України,
2010 р., N 14, ст. 667).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N 189 ( 189-2010-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 750" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 14, ст. 668).
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р.
N 190 ( 190-2010-п ) "Про забезпечення виконання функцій з
реєстрації фізичних осіб" (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 14, ст. 669).
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня
2010 р. N 361 ( 361-2010-р ) "Про передачу цілісних майнових
комплексів пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без
громадянства, які незаконно перебувають в Україні, до сфери
управління Державної міграційної служби".
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня
2010 р. N 362 ( 362-2010-р ) "Про передачу цілісних майнових
комплексів пунктів тимчасового розміщення біженців до сфери
управління Державної міграційної служби".вверх