Документ 559-2009-п, действует, текущая редакция — Принятие от 20.05.2009
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 12.06.2009. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 20 травня 2009 р. N 559
Київ
Про внесення зміни до пункту 12 Положення
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Абзац перший пункту 12 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683;
1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178,
N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373; 2002 р.,
N 51, ст. 2290; 2003 р., N 9, ст. 397, N 45, ст. 2362; 2004 р.,
N 30, ст. 2020; 2006 р., N 50, ст. 3327; 2007 р., N 39, ст. 1552;
2009 р., N 37, ст. 1251), викласти в такій редакції:
"12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на основі
середньомісячного (за останні шість місяців або два квартали, що
передують місяцю звернення за призначенням субсидії) сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), а
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива - на основі річного за попередній календарний
рік.".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21вверх