Про внесення змін до статті 38 Кодексу законів про працю Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 17.01.19805584-IX
Документ 5584-09, текущая редакция — Редакция от 17.01.1980

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін до статті 38 Кодексу законів
про працю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1980, N 5, ст. 81 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 7 січня
1980 року "Про внесення зміни до статті 16 Основ законодавства
Союзу РСР і союзних республік про працю" Президія Верховної Ради
Української РСР п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до статті 38 Кодексу законів про працю
Української РСР ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1971 р., додаток до N 50, ст. 375):
- у частині першій цієї статті слова "за два тижні" замінити
словами "за один місяць";
- у частині другій цієї статті слова "двотижневого строку"
замінити словами "місячного строку".

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 січня 1980 р.
N 5584-IXвверх