Документ 557-VIII, действует, текущая редакция — Принятие от 30.06.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.07.2015. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 288 Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 35, ст.338)

Верховна Рада України постановляє:

I. Пункт 288.5 статті 288 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити підпунктом 288.5.3 такого змісту:

"288.5.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 288.5.2, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
30 червня 2015 року
№ 557-VIII
вверх