Документ 554-2019-п, набирает силу, текущая редакция — Принятие от 26.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произойдет 10.09.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 554
Київ

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1000 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 98, ст. 3357), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554

ЗМІНИ,
що вносяться до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу

1. У пункті 5:

1) в абзаці другому підпункту 1 слова “засвідчена в установленому порядку” замінити словами “засвідчена керівником здобувача ліцензії”;

2) абзац другий підпункту 3 після слів “господарської діяльності” доповнити словами і цифрами “разом з відомостями про місця провадження господарської діяльності (додаток 1-1)”;

3) абзац п’ятнадцятий виключити.

2. Пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) вести господарську діяльність з виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї; виробництва та продажу спеціальних засобів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у підтвердних документах, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.”.

3. У пункті 8:

1) у підпункті 1 слова “підсобних службових” виключити;

2) у підпункті 2:

в абзаці другому слова і цифри “дощані однопільні завтовшки 50 міліметрів, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві” замінити словами і цифрою “, виготовлені з листового металу товщиною не менше ніж 3 міліметри”, а слова “кімнати для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів” виключити;

абзац третій після слів “ґрати або” доповнити словом “ззовні -”;

3) абзац другий підпункту 3 виключити;

4) доповнити пункт підпунктом 4 такого змісту:

“4) у приміщеннях провадження господарської діяльності з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, а також ремонту зброї мають бути створені необхідні умови для доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.”.

4. Підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції:

“3) зброя, боєприпаси до неї, спеціальні засоби повинні розміщуватися в кімнаті для їх зберігання в металевих шафах (сейфах) або в кімнатах-сейфах (сховищах), товщина стінок яких становить не менш як 3 міліметри, а двері укріплені сталевими накладками або косинцями, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

Боєприпаси та патрони повинні зберігатися в металевому ящику, шафі окремо від зброї, спеціальних засобів.

Кімната для зберігання зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів обладнується відповідно до вимог підпункту 1, абзаців другого, четвертого та п’ятого підпункту 2, підпункту 3 пункту 8 цих Ліцензійних умов;”.

5. У пункті 10:

1) підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) для обліку виготовленої зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв, балончиків та засобів індивідуального захисту), патронів до спеціальних засобів ведуться книги обліку (додатки 4-6, 12, 13), які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою територіального органу Національної поліції;”;

2) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

“6) продаж виготовлених зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів має здійснюватися в окремій кімнаті, ізольованій від виробничого приміщення та кімнати для їх зберігання.”.

6. У підпункті 1 пункту 12 слова і цифри “зазначеним в Правилах застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 27 лютого 1991 р. № 49” замінити словами “працівникам яких дозволено їх використання відповідно до законодавства”.

7. Додаток 1 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:


“Додаток 1
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії”.

8. Доповнити Ліцензійні умови додатком 1-1 такого змісту:


“Додаток 1-1
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про місця провадження господарської діяльності”.

9. У додатку 2 до Ліцензійних умов слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”, а слова “ініціали, прізвище” - словами “ініціали (ініціал імені), прізвище”.

10. Додатки 4 - 7 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:


“Додаток 4
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовленої зброї


Додаток 5
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовлених боєприпасів


Додаток 6
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових пістолетів, револьверів, пристроїв)


Додаток 7
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку зброї, що надійшла для ремонту”.

11. У додатку 8 до Ліцензійних умов слова “прізвище, ім’я, по батькові” замінити словами “прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)”, а слова “ініціали, прізвище” - словами “ініціали (ініціал імені), прізвище”.

12. Додатки 9 - 11 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:


“Додаток 9
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку зброї


Додаток 10
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку реалізованих боєприпасів


Додаток 11
до Ліцензійних умов
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 554)

КНИГА
обліку спеціальних засобів”.

13. Доповнити Ліцензійні умови додатками 12 і 13 такого змісту:


“Додаток 12
до Ліцензійних умов

КНИГА
обліку виготовлених патронів до спеціальних засобів


Додаток 13
до Ліцензійних умов

КНИГА
обліку виготовлених спеціальних засобів (газових балончиків та засобів індивідуального захисту (шоломи, бронежилети)”.вверх