Document 553-2012-п, valid, current version — Adoption on June 20, 2012
( Last event — Entry into force, gone June 27, 2012. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. № 553
Київ

Про внесення змін до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182) такі зміни:

в абзаці першому після слів “у високогірних місцевостях” доповнити словами “та на території гірських населених пунктів”;

в абзацах третьому і четвертому слово “утриманцю” замінити словом “годувальнику”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26
on top