Документ 552/97-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кримінального і
Кримінально-процесуального кодексів України
щодо посилення боротьби з порушеннями
бюджетного законодавства
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 51, ст.306 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів України такі зміни:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 жовтня 1997 року
N 552/97-ВРвверх