Документ 551-2015-п, действует, текущая редакция — Редакция от 05.09.2018, основание - 658-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 551
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 878 від 28.10.2015
№ 252 від 30.03.2016
№ 658 від 22.08.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 551

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471), від 5 грудня 2012 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3784), від 4 вересня 2013 р. № 706 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2826), від 18 червня 2014 р. № 186 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 51, ст. 1334), від 23 липня 2014 р. № 285 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 61, ст. 1682), від 25 березня 2015 р. № 171 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 812) і від 14 травня 2015 р. № 301 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1218):

1) в абзаці п’ятому пункту 27 слова “на залізничному транспорті та” виключити;

2) у другому реченні абзацу першого пункту 55 та третьому реченні абзацу другого пункту 58 слова “на транспорті та” виключити.

2. Абзац дев’ятий пункту 1 додатка № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. № 478 “Про перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетних та інших коштів” (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 241; Офіційний вісник України, 1998 р., № 46, ст. 1700) виключити.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 252 від 30.03.2016}

4. У підпункті “а” пункту 65 та першому реченні пункту 66 Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., № 42,ст. 2096; 2002 р., № 34, ст. 1588, № 37, ст. 1736; 2004 р., № 31, ст. 2067; 2007 р., № 41, ст. 1618, № 87, ст. 3196; 2009 р., № 11, ст. 325; 2013 р., № 22, ст. 741), слово “транспортної” виключити.

5. У Типовому положенні про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 565 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., № 34, ст. 1816; 2004 р., № 4, ст. 171, № 46, ст. 3055; 2005 р., № 1, ст. 22, № 16, ст. 845; 2007 р., № 48, ст. 1972; 2011 р., № 94, ст. 3427; 2012 р., № 39, ст. 1474):

1) в абзаці сьомому пункту 9 слова “кримінальною міліцією у справах дітей” замінити словами “уповноваженим підрозділом”;

2) в абзаці четвертому пункту 11 слова “кримінальної міліції у справах дітей” замінити словами “уповноваженого підрозділу”.

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 658 від 22.08.2018}

7. Підпункт 9 пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2008 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 33,ст. 1094; 2009 р., № 12, ст. 367; 2011 р., № 16, ст. 654, № 61, ст. 2435; 2013 р., № 28, ст. 955), виключити.

8. У Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2010 р., № 1, ст. 38, № 86,ст. 3018; 2011 р., № 30, ст. 1298, № 67, ст. 2574, № 77, ст. 2859; 2012 р., № 37, ст. 1373, № 39, ст. 1474, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 27, ст. 924; 2014 р., № 93, ст. 2684):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова “кримінальною міліцією у справах дітей” замінити словами “уповноваженим підрозділом органів внутрішніх справ”;

2) у пункті 31:

в абзаці першому слова “кримінальна міліція у справах дітей” замінити словами “уповноважений підрозділ”;

у другому реченні абзацу дев’ятого слова “кримінальної міліції у справах дітей” замінити словами “уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ”.

{Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 878 від 28.10.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 551

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 394 “Про затвердження Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 723).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 395 “Про затвердження Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 724).

3. Пункт 52 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1546).

4. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1573 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2111).

5. Абзац чотирнадцятий змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 478 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1048).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 306 “Про внесення змін до Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 27, ст. 854).

7. Пункти 8 і 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 853 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 61, ст. 2439).вверх