Документ 5483-VI, первая редакция — Принятие от 20.11.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну службу"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 1, ст.2)

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 1 та абзаці першому пункту 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 26, ст. 273) слова і цифри "з 1 січня 2013 року" замінити словами і цифрами "з 1 січня 2014 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 листопада 2012 року
№ 5483-VI
вверх