Документ 548-V, первая редакция — Принятие от 09.01.2007
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 108
Митного кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.105 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині третій статті 108 Митного кодексу України
( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39,
ст. 288) слова "якому підпорядкований митний орган" і "та
відповідним митним органом" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 548-Vвверх