Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Постановление Кабинета Министров Украины от 26.06.2019547
Документ 547-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 26.06.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.07.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 червня 2019 р. № 547
Київ

Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 29, ст. 1074), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України


В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 червня 2019 р. № 547

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

1. Пункт 3 доповнити терміном такого змісту:

“конвергенція телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку (далі - конвергенція мереж) - спільне використання операторами, провайдерами телекомунікацій елементів інфраструктури та ресурсів телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку для надання телекомунікаційних послуг споживачам;”.

2. Пункт 38 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

“12) конвергенцію мереж відповідно до законодавства.”.

3. Абзац перший пункту 110 після слова “мережі” доповнити словами “з використанням технології проводового та/або безпроводового доступу та/або конвергенції мереж”.вверх