Документ 5444-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 16.10.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.11.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приєднання України до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 47, ст.653)

Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Угоди про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS), вчиненої 30 червня 2001 року у м. Брюсселі (додається), яка набирає чинності для України в перший день третього місяця, який настає після дати, на яку Україна здасть на зберігання документ про приєднання, із такими заявами:

1) до статті 4 Угоди INTERBUS:

"Україна залишає за собою право використовувати мінімум наявного капіталу та резервів менше суми, встановленої в підпункті "с" пункту 3 статті 3 Директиви Ради 96/26/ЕС, що зазначена в додатку 1 до цієї Угоди";

2) до пункту 4 статті 30 Угоди INTERBUS:

"Україна залишає за собою право протягом трьох років після набрання Угодою чинності для України прийняти положення, рівнозначні положенням, зазначеним у Директиві Ради 96/26/ЕС, яка названа в додатку 1 до цієї Угоди".

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5444-VI
вверх