Документ 5431-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 16.10.2012
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 11.11.2012. Посмотреть в истории? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" щодо казначейських зобов’язань України

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 43, ст.620)

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац перший пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 6 липня 2012 року "Про депозитарну систему України" викласти в такій редакції:

"9. З дня опублікування цього Закону емітент емісійних цінних паперів (крім казначейських зобов’язань України) під час здійснення емісії цінних паперів може обрати лише бездокументарну форму існування таких цінних паперів, а договір про обслуговування емісії такий емітент може укласти лише з Національним депозитарієм України, а у випадках, визначених законом, - Національним банком України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
№ 5431-VI
вверх