Документ 543-2011-п, первая редакция — Принятие от 25.05.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 543
Київ
Про затвердження
переліків послуг у галузі
криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронного цифрового
підпису) та криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації,
господарська діяльність щодо яких
підлягає ліцензуванню

Відповідно до пункту 10 частини третьої статті 9 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
перелік послуг у галузі криптографічного захисту інформації
(крім послуг електронного цифрового підпису), господарська
діяльність з надання яких підлягає ліцензуванню;
перелік криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації, торгівля якими підлягає ліцензуванню.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 11 ( 11-2010-п ) "Про
затвердження переліку криптосистем і засобів криптографічного
захисту інформації, господарська діяльність щодо яких підлягає
ліцензуванню" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 29).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 543
ПЕРЕЛІК
послуг у галузі криптографічного
захисту інформації (крім послуг електронного
цифрового підпису), господарська діяльність
з надання яких підлягає ліцензуванню

1. Складення конструкторської та іншої технічної документації
до криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації.
2. Монтаж (встановлення), налаштування, технічне
обслуговування (супроводження) криптосистем і засобів
криптографічного захисту інформації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 543
ПЕРЕЛІК
криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації, торгівля якими підлягає ліцензуванню*

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Код товару згідно| | | з УКТЗЕД | | | ( 2371г-14 ) | |----------------------------------------------+-----------------| |1. Криптосистеми, комплекси, обладнання, | 8471, | |устаткування, приладдя, апаратура, блоки, | 8542, | |вузли, модулі, інтегральні схеми та інші | 8543 89 95 00, | |засоби, спеціально призначені для | 8543 90 | |криптографічного захисту інформації, | | |розроблені або модифіковані із застосуванням | | |цифрової техніки, що реалізують криптографічні| | |алгоритми з довжиною криптографічного ключа, | | |що перевищує 56 біт для симетричних алгоритмів| | |або 512 біт для асиметричних алгоритмів обміну| | |(розподілу) ключами, або 112 біт для | | |алгоритмів по еліптичній кривій | | |----------------------------------------------+-----------------| |2. Програмне забезпечення, спеціально | 8524 | |розроблене або модифіковане для розроблення, | | |виробництва чи використання криптосистем | | |і засобів криптографічного захисту | | |інформації, які мають характеристики | | |відповідно до позиції 1 цього переліку, та/або| | |має характеристики або може виконувати | | |чи відтворювати функції криптосистем і засобів| | |криптографічного захисту інформації відповідно| | |до позиції 1 цього переліку | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* За винятком криптосистем і засобів криптографічного захисту
інформації, доступних у продажу через торговельно-роздрібну мережу
без обмежень, криптографічні функції яких не можуть бути змінені
самостійно користувачами, розроблених для встановлення
користувачем самостійно без допомоги з боку постачальника і
технічна документація (опис застосованого криптографічного
алгоритму, протоколів взаємодії, інтерфейсів тощо) яких є
доступною, зокрема для перевірки.вверх