Документ 543-2002-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.03.2005, основание - 51-2005-р

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 18 вересня 2002 р. N 543-р
Київ
( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 51-р ( 51-2005-р ) від 03.03.2005 )
Про затвердження плану заходів щодо подальшого
удосконалення взаємодії Кабінету Міністрів
України і Верховної Ради України

Затвердити план заходів щодо подальшого удосконалення
взаємодії Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України
(додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 20

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 вересня 2002 р. N 543-р
ПЛАН
заходів щодо подальшого удосконалення взаємодії
Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України
----------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Відповідальні |Термін | виконавці |виконання, | |2002 рік ----------------------------------------------------------------------------- 1. Підготувати та подати пропозиції
щодо:
а) визначення порядку підготовки Секретаріат Кабінету 23 вересня та забезпечення організації Міністрів України зустрічей Прем'єр-міністра України (Яцуба В.Г.) з депутатськими фракціями Служба Прем'єр-міністра (групами), комітетами (комісіями) України Верховної Ради України та окремими (Мірошниченко О.В.) народними депутатами України Мін'юст (Лавринович О.В.)
б) запровадження разом з Верховною Держкомінформ (Чиж І.С.) 27 вересня Радою України механізму вивчення Мін'юст (Лавринович О.В.) громадської думки та інформування Мінекономіки громадськості в процесі (Шлапак О.В.) розроблення, розгляду та Мінфін (Юшко І.О.) реалізації актів законодавства, інші заінтересовані якими передбачається врегулювання центральні органи найважливіших питань виконавчої влади загальнодержавного значення
в) внесення змін до структури Секретаріат Кабінету 25 вересня Кабінету Міністрів України та Міністрів України міністерств, які спрямовані на (Яцуба В.Г.) підвищення ефективності співпраці Мін'юст (Лавринович О.В.) Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України
г) утворення єдиного органу з Мін'юст (Лавринович О.В.) 30 вересня координації законотворчої діяльності на базі існуючих центрів при Мін'юсті та Інституту законодавства Верховної Ради України
ґ) нормативного врегулювання Мін'юст (Лавринович О.В.) 15 жовтня питань розроблення Державної програми розвитку законодавства в Україні
д) запровадження практики Мін'юст (Лавринович О.В.) 22 жовтня підготовки законопроектів про Секретаріат Кабінету внесення змін до чинних законів Міністрів України узгодженим "пакетом" (Яцуба В.Г.)
2. Розробити порядок підготовки і Секретаріат Кабінету 27 вересня представлення законопроектів під Міністрів України час розгляду у комітетах та на (Яцуба В.Г.) пленарних засіданнях Верховної Ради України посадовими особами, визначеними Президентом України та Кабінетом Міністрів України
3. Розглянути на розширених міністерства, інші 30 вересня засіданнях колегій міністерств, центральні органи інших центральних органів виконавчої влади виконавчої влади за участю членів профільних комітетів Верховної Ради України питання про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 1052 ( 1052-2001-п ) "Про заходи щодо поглиблення співробітництва Кабінету Міністрів України і Верховної Ради України" та запровадити нові заходи щодо подальшого удосконалення взаємодії з комітетами Верховної Ради України, а також заходи щодо посилення співпраці міністрів як політичних діячів з політичними органами Верховної Ради України - депутатськими фракціями і групами
4. З урахуванням результатів Мінфін (Юшко І.О.) 16 вересня проведеного під час першої сесії Мінекономіки Верховної Ради України четвертого (Шлапак О.В.) скликання обговорення Програми інші центральні органи діяльності Кабінету Міністрів виконавчої влади України подати узгоджені пропозиції щодо сприяння своєчасному розгляду Верховною Радою України проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік", Програми діяльності Кабінету Міністрів України
5. Забезпечити впровадження системи Секретаріат Кабінету 30 вересня оперативного розгляду і прийняття Міністрів України рішень з питань, що порушуються у (Яцуба В.Г.) запитах і зверненнях народних міністерства, інші депутатів України, зокрема: центральні органи
виконавчої влади
а) створити автоматизовану систему -"- контролю виконання доручень за зверненнями народних депутатів України
б) здійснювати систематичний раз на аналіз питань, які порушуються у тиждень зверненнях народних депутатів України, та вносити пропозиції щодо покращення роботи із зверненнями народних депутатів України
6. Забезпечувати вирішення питань місцеві органи постійно регіонального значення, які виконавчої влади порушуються народними депутатами України, та проведення з ними роботи стосовно змісту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік"
7. Розглядати на засіданнях Кабінету Секретаріат Кабінету 2 рази Міністрів України питання Міністрів України на рік взаємодії Кабінету Міністрів (Яцуба В.Г.) України з Верховною Радою України за підсумками сесії Верховної Ради України
8. Для розроблення і опрацювання Секретаріат Кабінету постійно особливо важливих законопроектів, Міністрів України їх супроводження утворювати (Яцуба В.Г.) спільні робочі групи з числа міністерства, інші представників центральних органів центральні органи виконавчої влади, народних виконавчої влади депутатів України та Секретаріату Кабінету Міністрів України
9. Ініціювати проведення спільно з міністерства, інші -"- комітетами (комісіями) Верховної центральні органи Ради України наукових та виконавчої влади науково-практичних конференцій, семінарів, "круглих столів", зокрема з питань адміністративної реформи, реформування власності, податкової системи, приватизації, підтримки підприємництва, земельної реформи, регіональної політики тощо
10. Ініціювати спільні з народними міністерства, інші постійно депутатами України виїзди у центральні органи регіони для вивчення стану справ виконавчої влади на місцях та підготовки Служба Прем'єр-міністра узгоджених пропозицій щодо його України поліпшення, запрошувати народних (Мірошниченко О.В.) депутатів України для участі у роботі з іноземними делегаціями
11. Забезпечувати функціонування міністерства, інші -"- дієвої системи обміну центральні органи найважливішою інформацією із виконавчої влади соціально-економічних та Секретаріат Кабінету політичних питань, розвитку Міністрів України міжнародних відносин між (Яцуба В.Г.) центральними органами виконавчої влади і комітетами (комісіями) Верховної Ради України
12. Проаналізувати орієнтовні плани Мін'юст (Лавринович О.В.) 4 жовтня законопроектних робіт з питань інші центральні органи удосконалення законодавства виконавчої влади України, розробити перелік системоутворюючих законопроектів для включення їх до проекту Державної програми законодавчих робіт, забезпечити зосередження зусиль центральних органів виконавчої влади на першочерговій підготовці цих законопроектів
13. Відновити практику направлення до Секретаріат Кабінету постійно Верховної Ради України матеріалів Міністрів України до засідань Кабінету Міністрів (Яцуба В.Г.) України, а також протокольних рішень для ознайомлення з ними її профільних комітетів
14. Запровадити практику опублікування Секретаріат Кабінету -"- для всенародного обговорення Міністрів України найбільш соціально значущих (Яцуба В.Г.) проектів законів, які зачіпають інтереси всього або значної частини населення, і подання їх до Верховної Ради України лише після цього
15. З метою підвищення Секретаріат Кабінету 30 вересня відповідальності міністерств, Міністрів України інших центральних органів (Яцуба В.Г.) виконавчої влади за якість підготовки та супроводження законопроектів доповнити підрозділ "Порядок підготовки в Кабінеті Міністрів України на підпис Президентові України законів України, прийнятих Верховною Радою України" розділу III Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) пунктом, у якому заборонити внесення пропозицій про застосування Президентом України права вето щодо законів України, проекти яких були погоджені представниками Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої владивверх