Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710
Постановление Кабинета Министров Украины от 19.07.2017542
Документ 542-2017-п, действует, текущая редакция — Принятие от 19.07.2017
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 01.01.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 липня 2017 р. № 542
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 869 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1396), від 26 червня 2007 р., № 870 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1970) та від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2017 р. № 542

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710

1. Пункт 1-1 постанови та додаток до неї виключити.

2. В Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затвердженій зазначеною постановою:

1) у пункті 2 слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

2) у пункті 3 слова “мінімальної заробітної плати особи, встановленої” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого”;

3) у пункті 6:

у першому реченні слова “або перекладача” виключити;

у другому реченні слова “мінімальної заробітної плати” замінити словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

4) доповнити Інструкцію пунктом 6-1 такого змісту:

“6-1. Розмір винагороди перекладача, якщо виконана робота не є його службовим обов’язком, становить:

за годину надання послуг з усного перекладу - 15 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

надання послуг з письмового перекладу у кількості 1860 друкованих знаків разом із пробілами - 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Загальний розмір виплати не може перевищувати трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”;

5) пункт 9 після цифри “6” доповнити цифрами “, 6-1”;

6) пункт 11 після слів “за рахунок” доповнити словами “та у межах”;

7) у пункті 12:

після слів “судової експертизи” доповнити словами і цифрами “, що становить 143 гривні, та з урахуванням фактично витраченого часу на проведення судової експертизи”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі проведення біологічної експертизи до розміру вартості проведення експертиз додається вартість фактично витрачених матеріалів (крім канцелярських товарів) та реактивів, яка визначається за окремою калькуляцією.”.вверх