Про посвідчення і нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту"
Постановление Кабинета Министров Украины; Образец, Описание от 03.06.2009542
Документ 542-2009-п, действует, текущая редакция — Редакция от 11.06.2013, основание - 380-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 2009 р. N 542
Київ
Про посвідчення і нагрудний знак
"Ветеран служби цивільного захисту"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012
N 380 ( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

{ У тексті Постанови слова "Міністерство з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи" в усіх відмінках замінено словами
"Міністерство надзвичайних ситуацій та Державна інспекція
техногенної безпеки" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 978 ( 978-2012-п ) від 24.10.2012 }
{ У тексті Постанови слова "Міністерство надзвичайних ситуацій
та Державна інспекція техногенної безпеки" в усіх відмінках
замінено словами "Державна служба з надзвичайних ситуацій" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 380
( 380-2013-п ) від 29.05.2013 }

Відповідно до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких
інших осіб та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити зразки та описи посвідчення і нагрудного знака
"Ветеран служби цивільного захисту" ( 542а-2009-п ), що додаються.
2. Поширити дію Порядку видачі посвідчення і вручення
нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601
( 1601-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807),
на видачу посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран служби
цивільного захисту", встановивши, що видача посвідчення і вручення
нагрудного знака здійснюється органом, підрозділом, закладом,
установою Державної служби з надзвичайних ситуацій за місцем
проходження служби.
3. Визначити Державну службу з надзвичайних ситуацій
замовником виготовлення бланків посвідчення і нагрудних знаків
"Ветеран служби цивільного захисту".
4. Державній службі з надзвичайних ситуацій організувати
виготовлення бланків посвідчення і нагрудних знаків "Ветеран
служби цивільного захисту" у межах асигнувань, передбачених для
забезпечення її функціонування на відповідний рік. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978
( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 542
ЗРАЗОК
посвідчення "Ветеран служби цивільного захисту"
( 542а-2009-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 542
ОПИС
посвідчення "Ветеран служби цивільного захисту"
( 542а-2009-п )

Посвідчення "Ветеран служби цивільного захисту" представляє
собою книжечку-розгортку розміром 70 х 200 міліметрів, обтягнуту
ледерином малинового кольору.
На лицьовому боці посвідчення угорі розміщено зображення
малого Державного Герба України та виконано написи: посередині -
"ПОСВІДЧЕННЯ", нижче - "ВЕТЕРАН СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ".
На лівому внутрішньому боці посвідчення угорі двома рядками
зазначається найменування органу, підрозділу, закладу, установи,
що видавали посвідчення. Нижче - напис:
"ПОСВІДЧЕННЯ серія ___ N _________".
Посередині правої частини лівого внутрішнього боку
посвідчення трьома рядками розміщуються слова: "Прізвище", "Ім'я",
"По батькові", які заповнюються відповідними даними власника
посвідчення.
У нижній лівій частині на лівому внутрішньому боці вклеюється
фотокартка власника посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів.
Праворуч від фотокартки - місце для його особистого підпису, який
скріплюється гербовою печаткою.
На правому внутрішньому боці посвідчення угорі напис:
"Пред'явник цього посвідчення має право на пільги, встановлені
законодавством для ветеранів служби цивільного захисту",
посередині - "ПОСВІДЧЕННЯ БЕЗТЕРМІНОВЕ І ДІЙСНЕ НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ", нижче - "Дата видачі ___ ____________ 20__ р.".
Унизу ставиться скріплений гербовою печаткою підпис керівника
органу, підрозділу, закладу, установи, що видали посвідчення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 542
ЗРАЗОК
нагрудного знака "Ветеран служби цивільного захисту"
( 542а-2009-п )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. N 542
ОПИС
нагрудного знака "Ветеран служби цивільного захисту"
( 542а-2009-п )

Нагрудний знак "Ветеран служби цивільного захисту" (далі -
знак) виготовляється з мідно-нікелевого сплаву світло-сірого
кольору і має форму правильного кола діаметром 33 міліметри,
завтовшки 2,4 міліметра.
На лицьовому боці за периметром виконано напис: "ВЕТЕРАН
СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ" (розмір літер - 2 міліметри).
Симетрично вертикальній осі на відстані 6 міліметрів від
верхньої точки кола - рельєфне зображення малого Державного Герба
України розміром 12 х 17 міліметрів (на щиті синього кольору з
жовтими кантами - жовтий тризуб), над яким виконано напис
"УКРАЇНА" (розмір літер - 3 міліметри).
З обох боків малого Державного Герба України розміщено дві
горизонтальні смуги прямокутної форми завширшки 7 міліметрів та
завдовжки 23 міліметри кожна, верхня - синього, а нижня - жовтого
кольору. Верхня лінія верхньої смуги розташована нижче на
3 міліметри від краю знака.
На зворотному боці знака виконано напис: "Державна служба з
надзвичайних ситуацій" (розмір літер - 2 міліметри). { Абзац
п'ятий із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 978
( 978-2012-п ) від 24.10.2012, N 380 ( 380-2013-п ) від
29.05.2013 }
Знак з лицьового та зворотного боку обрамлений бортиками. Усі
написи на знакові опуклі.
Знак за допомогою вушка і кільця з'єднується з прямокутною
колодкою завширшки 15 міліметрів та завдовжки 33 міліметри,
виготовленою з мідно-нікелевого сплаву, яка покривається емаллю
оранжевого кольору.
Знак прикріплюється за допомогою шпильки, що закріплена
горизонтально на зворотному боці колодки.вверх