Документ 54/96-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 01.10.2018, основание - 2258-VIII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з
розміром неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 44 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 14/98-ВР ( 14/98-ВР ) від 14.01.98, ВВР, 1998, N 3-4, ст.15 N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50 N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
     1. У статті 9, пункті 5 частини другої статті 83, частині першій статті 119 Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст.56; 1993 р., N 33, ст.347) слова "мінімальних заробітних плат" замінити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", слова "без індексації" виключити.

 
{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

 
{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

 
{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 14/98-ВР від 14.01.98 }
 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    Л.КУЧМА 
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 54/96-ВРвверх