Документ 54/96-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 01.10.2018, основание - 2258-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення ставок і зборів у співвідношенні з розміром неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 9, ст. 44 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 14/98-ВР ( 14/98-ВР ) від 14.01.98, ВВР, 1998, N 3-4, ст.15
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017, ВВР, 2018, N 9, ст.50
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 9, пункті 5 частини другої статті 83, частині
першій статті 119 Арбітражного процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6,
ст.56; 1993 р., N 33, ст.347) слова "мінімальних заробітних плат"
замінити словами "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян",
слова "без індексації" виключити.

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 14/98-ВР від 14.01.98 }
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 1996 року
N 54/96-ВРвверх