Документ 5397-XI, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення змін і доповнень до
Кримінального і Кримінально-процесуального
кодексів Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1988, N 8, ст. 212 )
( Указ затверджено Законом УРСР
N 5743-XI ( 5743-11 ) від 18.04.88 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності
01.09.2001 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Внести до Кримінально-процесуального кодексу Української
РСР ( 1002-06, 1003-06 ) такі зміни і доповнення:
1) частину першу статті 112 Кодексу після цифр "123-1"
доповнити цифрами "123-2"
2) частину третю статті 422 Кодексу викласти в такій
редакції:
"Розгляд питання про скасування чи зміну примусових заходів
медичного характеру провадиться за правилами статті 419 цього
Кодексу за поданням головного психіатра органу охорони здоров'я,
якому підпорядкований медичний заклад, де тримають дану особу. До
подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів".
3. Цей Указ набирає чинності з 1 березня 1988 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 10 лютого 1988 р.
N 5397-XIвверх