Документ 535-V, предыдущая редакция — Редакция от 01.01.2011, основание - 2755-VI
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування виробів мистецтва, предметів
колекціонування або антикваріату
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.101 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
підприємницької діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; з наступними змінами) доповнити
пунктом 77 такого змісту:
"77) діяльність з перепродажу предметів мистецтва,
колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів
(аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та
антикваріату".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та
поширюється на правовідносини, що виникають у податковому періоді,
на який припадає набрання чинності цим Законом, крім зміни до
Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької
діяльності" ( 1775-14 ), яка набирає чинності з 1 липня 2007 року.
2. Положення нормативно-правових актів щодо спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва
не поширюються на осіб, які здійснюють діяльність з перепродажу
предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з
організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами
колекціонування або антикваріату (тобто є дилерами у розумінні
підпункту "б" пункту 8-2.2 статті 8-2 Закону України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 535-Vвверх