Документ 5312-VI, первая редакция — Принятие от 02.10.2012
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 38, ст.500)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у статті 13 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 169; 2005 р., № 2, ст. 33):

абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції";

в абзаці другому частини другої слова "та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції" виключити;

2) у пункті 3 частини першої статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84) слова "та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції" виключити;

3) частини п'яту і шосту статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 12, ст. 101) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
№ 5312-VI
вверх