Про доповнення пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1998 р. N 144
Постановление Кабинета Министров Украины от 05.04.1999531
Документ 531-99-п, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 02.02.2000, основание - 207-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 квітня 1999 р. N 531
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )
Про доповнення пункту 2 постанови
Кабінету Міністрів України від 14 лютого
1998 р. N 144

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого
1998 р. N 144 ( 144-98-п ) "Питання забезпечення діяльності
Центральної виборчої комісії" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 7, ст. 243) після цифр "70" доповнити словами та цифрами
"а іншим працівникам секретаріату - 50".
Додаткові видатки, пов'язані з виплатою встановлених цією
постановою надбавок, іншим працівникам секретаріату Центральної
виборчої комісії провести за рахунок асигнувань, передбачених у
державному бюджеті цій комісії на оплату праці.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 26вверх