Документ 528_035, действует, текущая редакция — Подписание от 06.12.2011
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 08.12.2011. Посмотреть в истории? )

ПРОТОКОЛ
про внесення змін до Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва між Головним контрольно-ревізійним управлінням України та Міністерством фінансів Королівства Нідерландів


Дата підписання:

06.12.2011
08.12.2011


Дата набрання чинності для України:

08.12.2011

Керуючись статтею 7 Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва, який був підписаний 19 травня 2010 року у місті Києві Головою ГоловКРУ П.П. Андрєєвим та Керівником міжнародного департаменту Національної академії фінансів та економіки Себастьяном А.М. Верберном,

враховуючи отримані результати та взаємну зацікавленість партнерів продовжувати започатковане співробітництво,

Державна фінансова інспекція України, що є правонаступником Головного контрольно-ревізійного управління України, та Міністерство фінансів Королівства Нідерландів (далі - Сторони),

домовилися про наступне:

- Меморандум, підписаний 19 травня 2010 року, залишатиметься чинним до 31 грудня 2013 року. Термін його дії може бути продовжений за взаємною згодою Сторін;

- у назві та тексті Меморандуму і Загальної програми двостороннього співробітництва, яка передбачена статтею 4 Меморандуму, слова "Головне контрольно-ревізійне управління" та "ГоловКРУ" у всіх відмінках замінити словами "Державна фінансова інспекція" та "Держфінінспекція" у відповідному відмінку;

- доповнити Загальну програму двостороннього співробітництва та визначити заходи співпраці згідно з Додатком 1 (на 2 арк.), який є невід'ємною частиною цього Протоколу;

- статтю 5 Меморандуму в частині внеску Міністерства фінансів Королівства Нідерландів доповнити абзацами 9 - 11 наступного змісту:

"- витратах, пов'язаних із розробкою та виготовленням навчально-методичного матеріалу для проведення навчальних курсів;

- витратах, пов'язаних із орендою приміщень для проведення навчань, технічного та технологічного обладнання;

- витратах, пов'язаних із залученням вищих навчальних закладів, інших установ до проведення навчального курсу та реалізації відповідних заходів, погоджених Сторонами."

Цей протокол набирає чинності з дати його підписання останньою Стороною.

Вчинено у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

За Державну фінансову
інспекцію України:

За Міністерство фінансів
Королівства Нідерландів,
Національну академію фінансів та
економіки:

П.П. Андрєєв
Голова

Себастьян А.М. Верберн
Керівник міжнародного
департаменту

Україна, м. Київ

Королівство Нідерландів, м. Гаага

"8" грудня 2011 р.

"6" грудня 2011 р.Додаток 1

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Загальної програми

Доповнити Загальну програму двостороннього співробітництва:

- пункт 1.2.3. Мета проекту абзацами 2 та 3 наступного змісту:

"Започаткувати в Україні процес підготовки державних внутрішніх аудиторів та підготувати до кінця 2011 року 100 спеціалістів з державного внутрішнього аудиту для забезпечення потреби органів державного сектору України.

Забезпечити подальшу підтримку Державної фінансової інспекції України у процесі практичного запровадження функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на центральному та регіональному рівнях."

- пункт 1.2.4. Результати проекту абзацами 2 - 6 наступного змісту:

"Розроблені та затверджені навчальні програми з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, практичні завдання, тести з цих питань, а також посібник.

100 державних внутрішніх аудиторів, підготовлених в рамках цього навчального курсу для потреб міністерств, центральних органів виконавчої влади України.

Подальша підтримка практичного запровадження функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на центральному рівні. Цільовою групою будуть 100 внутрішніх аудиторів, що пройшли навчання у листопаді - грудні 2011 року.

Методологічна підтримка у оцінці та документуванні систем внутрішнього контролю в Україні.

Підтримка перших кроків у запровадженні функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту на регіональному рівні."

- пункт 2.2. Результати та основні заходи абзацами 18 - 29 наступного змісту:

"

18

VI.1 Пілот із внутрішнього аудиту у Державній казначейській службі України

19

VI.2 Розроблені та затверджені навчальні програми з питань внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, практичні завдання, тести з цих питань, а також посібник

20

VI.3 Навчання із внутрішнього аудиту для 100 державних внутрішніх аудиторів

21

VII.1 Перегляд посібника та його публікація

22

VII.2 Три 1-денних семінари для внутрішніх аудиторів центрального рівня влади, протягом 1 року

23

VII.3 Коротка навчальна поїздка до Королівства Нідерландів керівництва Державної фінансової інспекції України та ЦПГ

24

VII.4 Класичний чи дистанційний курс та тренінг із внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту для представників державних органів влади (залежно від наявності бюджету)

25

VIII.1 Пілот у Київській міській державній адміністрації із побудови системи внутрішнього контролю

26

VIII.2 Розробка практичних вказівок із внутрішнього контролю для регіонів

27

VIII.3 2-денний семінар для керівництва регіонів

28

IX.1 Підготовка посібника (підручника) внутрішньої та зовнішньої оцінки якості функції внутрішнього аудиту

29

IX.2 Підготовка посібника (підручника) для внутрішніх аудиторів (залежно від наявності бюджету)

"

- пункт 5.1. Бюджет проекту абзацами 11 - 13 наступного змісту:

"- кошти, пов'язані із розробкою та виготовленням навчально-методичного матеріалу для проведення навчальних курсів;

- кошти, пов'язані із орендою приміщень для проведення навчань, технічного та технологічного обладнання;

- кошти, пов'язані із залученням вищих навчальних закладів, інших установ до проведення навчального курсу та реалізації відповідних заходів, погоджених Сторонами."вверх