Документ 527-V, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.01.2007. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 69
Кримінального кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 11, ст.96 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. У частині першій статті 69 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкості" виключити.
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 527-Vвверх