Документ 527-V, действует, текущая редакция — Принятие от 22.12.2006
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 10.01.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 69
Кримінального кодексу України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 11, ст.96 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині першій статті 69 Кримінального кодексу України
( 2341-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26,
ст. 131) слова "за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин
середньої тяжкості" виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 527-Vвверх