Документ 525-2015-п, действует, текущая редакция — Редакция от 07.03.2018, основание - 132-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2015 р. № 525
Київ

Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 612 від 19.08.2015
№ 849 від 21.10.2015
№ 566 від 31.08.2016
№ 132 від 14.02.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 525
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 132)

СКЛАД
робочої групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

Міністр Кабінету Міністрів України - голова робочої групи

Директор (заступник директора) Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України - секретар робочої групи

Заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Голова (заступник Голови) Фонду державного майна

Перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник (заступник) Міністра фінансів

Радник Прем’єр-міністра України (за згодою)

Представник Світового банку (за згодою)

Представник Міжнародного валютного фонду (за згодою)

Представник Міжнародної фінансової корпорації (за згодою)

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку (за згодою)

Представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
(за згодою)

Представник Офісу реформ Кабінету Міністрів України (за згодою)

Представник Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Радник з питань приватизації та реформи державних підприємств Стратегічної групи радників з підтримки реформ (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 849 від 21.10.2015; в редакції Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2015 р. № 525

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації

1. Робоча група з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації (далі - робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

1) сприяння здійсненню координації дій органів виконавчої влади із забезпечення підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) підготовка рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо:

приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

визначення виконавця послуг з підготовки до приватизації та виставлення на продаж об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та джерел оплати таких послуг, у тому числі за рахунок коштів міжнародної фінансової, технічної допомоги;

3) проведення аналізу основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації;

3-1) підготовка пропозицій щодо:

підвищення ефективності діяльності Фонду державного майна з питань приватизації об’єктів державної власності;

удосконалення нормативно-правової бази з питань приватизації.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 3-1 згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}

{Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз основних проблем забезпечення прозорої та конкурентної приватизації об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

2) розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, та стосовно залучення міжнародної фінансової, технічної допомоги для підготовки їх до приватизації та виставлення на продаж;

3) подає Кабінетові Міністрів України, державному органу приватизації (конкурсній, аукціонній комісії) розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

{Підпункт 3 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 612 від 19.08.2015, № 132 від 14.02.2018}

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

5) розглядає питання щодо стану:

підготовки Фондом державного майна в межах його повноважень до приватизації та виставлення на продаж об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;

передачі органами виконавчої влади об’єктів до Фонду державного майна для приватизації;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}

6) розглядає пропозиції Фонду державного майна щодо приватизації окремих об’єктів державної власності.

{Пункт 4 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}

5. Робоча група має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

4) розглядати питання щодо стану підготовки до приватизації та виставлення на продаж об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.

6. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями.

7. Посадовий склад робочої групи затверджується Кабінетом Міністрів України.

Робочу групу очолює голова, який затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

Головою робочої групи є Міністр Кабінету Міністрів України.

{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

9. Засідання робочої групи веде її голова.

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи забезпечує її секретар.

Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. На своїх засіданнях робоча група розробляє рекомендації та пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

{Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац третій пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац четвертий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац шостий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац сьомий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

{Абзац восьмий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 132 від 14.02.2018}

Рекомендації та пропозиції фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам робочої групи.

Член робочої групи, який не підтримує рекомендації та пропозиції, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Рекомендації та пропозиції робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 132 від 14.02.2018}вверх