Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Постановление Кабинета Министров Украины от 30.06.2005521
Документ 521-2005-п, предыдущая редакция — Редакция от 26.04.2007, основание - 660-2007-п
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 521
Київ
Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини
( Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 660 ( 660-2007-п ) від 26.04.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
посадовий оклад Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини становить 18 розмірів мінімальної заробітної плати;
преміювання Уповноваженого здійснюється в розмірі до 100
відсотків посадового окладу за фактично відпрацьований час, а
також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах
коштів, передбачених для преміювання в кошторисі секретаріату
Уповноваженого, і економії коштів на оплату праці; { Абзац третій
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 660 ( 660-2007-п ) від
26.04.2007 }
надбавки за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи, за особливі умови проходження державної
служби і напруженість у роботі, передбачені постановою Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288 ( 2288-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469; 2003 р., N 31,
ст. 1612, N 45, ст. 2358), Уповноваженому не встановлюються,
преміювання відповідно до зазначеної постанови не здійснюється.
2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту 1
постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р.
N 2064 ( 2064-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45,
ст. 2239; 2001 р., N 29, ст. 1318) у частині посадового окладу
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26вверх