Документ 521-V, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.10.2016, підстава - 1403-VIII, 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України
"Про державну виконавчу службу" та
"Про виконавче провадження" щодо реформування
органів державної виконавчої служби
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.84 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 29, ст.535
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1403-VIII ( 1403-19 ) від 02.06.2016 }

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 грудня 2006 року
N 521-Vвгору