Про доповнення Кримінального кодексу Української РСР статтею 147-2
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 08.01.196252a-05
Документ 52а-05, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 147-2
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1962, N 3, ст. 52 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 29
грудня 1961 року "Про кримінальну відповідальність за
злочинно-недбале використання або зберігання сільськогосподарської
техніки" Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити Кримінальний кодекс Української РСР ( 2001-05,
2002-05 ) статтею 147-2 такого змісту:
"С т а т т я 147-2. Злочинно-недбале використання або
зберігання сільськогосподарської
техніки
Злочинно-недбале використання або зберігання належних
радгоспам, колгоспам та іншим державним чи кооперативним
організаціям тракторів, автомобілів, комбайнів та інших
сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або
поломки, а так само розукомплектування цих машин, - караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк. Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої
школи, - караються позбавленням волі на строк до трьох років".

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР Д.КОРОТЧЕНКО
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР А.ЗЛЕНКО
м. Київ, 8 січня 1962 р.вверх