Документ 516-2008-п, действует, текущая редакция — Принятие от 04.06.2008
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.06.2008. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 2008 р. N 516
Київ
Деякі питання підготовки і підвищення кваліфікації
у сфері зовнішніх зносин працівників
органів державної влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку формування державного замовлення на
підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та органів військового
управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про
фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та органів військового управління Збройних Сил"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1475; 2002 р., N 47,
ст. 2137; 2003 р., N 23, ст. 1056; 2004 р., N 50, ст. 3283;
2006 р., N 42, ст. 2815; 2007 р., N 37, ст. 1465), зміни, що
додаються.
2. Міністерству закордонних справ разом з іншими центральними
органами виконавчої влади організувати починаючи з 2008 року
підготовку і підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх зносин
працівників органів державної влади.
3. Міністерству закордонних справ та Міністерству фінансів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти для підготовки і підвищення кваліфікації
у сфері зовнішніх зносин працівників органів державної влади.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2008 р. N 516
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку формування державного замовлення
на підготовку і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та органів військового управління Збройних Сил
( 1262-99-п )

1. Доповнити пункт 2 абзацом такого змісту:
"Державним замовником на підготовку і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин є
МЗС.".
2. Доповнити пункт 9 після слів "та в органах військового
управління Збройних Сил - Міноборони," словами "щодо підготовки
працівників органів державної влади за спеціальністю "зовнішня
політика" - МЗС,".
3. Доповнити абзац перший пункту 10 після слів "та в органах
військового управління Збройних Сил," словами "МЗС - на підготовку
магістрів за спеціальністю "зовнішня політика,".
4. Доповнити пункт 11 після слів "Міноборони" словами
", МЗС".
5. Доповнити пункт 12 абзацом такого змісту:
"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх
зносин працівників органів державної влади, які відносяться до
першої - четвертої категорії посад державних службовців, вносяться
відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до
15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до
проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації
зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до
15 липня в установленому порядку Мінекономіки.".
6. Доповнити пункт 13 абзацом такого змісту:
"Пропозиції щодо підвищення кваліфікації у сфері зовнішніх
зносин працівників органів державної влади, які відносяться до
п'ятої - сьомої категорії посад державних службовців, вносяться
відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до
15 квітня МЗС, яке їх узагальнює, формує заявку на включення до
проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації
зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до
15 липня в установленому порядку Мінекономіки.".
7. Доповнити пункт 15 абзацом такого змісту:
"МЗС після затвердження Мінекономіки розміщує і забезпечує
виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації у сфері
зовнішніх зносин працівників органів державної влади.".вверх