Документ 512-2005-п, действует, текущая редакция — Редакция от 26.05.2017, основание - 353-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 червня 2005 р. N 512
Київ
{ Постанова втратила чинність стосовно працівників, посадові
оклади яких затверджено Постановою КМ N 268 ( 268-2006-п )
від 9 березня 2006, на підставі Постанови КМ N 353
( 353-2017-п ) від 24.05.2017 }
{ Постанова втратила чинність стосовно працівників, розміри
посадових окладів яких затверджені Постановою КМ N 292
( 292-2016-п ) від 06.04.2016, на підставі Постанови КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

Про оплату праці керівників Верховної Ради та
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, обласних, Київської та
Севастопольської міських рад

{ Установити, що починаючи з 1 червня 2005 року:
1) у військовослужбовців і осіб начальницького складу,
відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування,
що заміщують посади, за якими умови оплати праці
визначено цією Постановою, та військовослужбовців і
осіб начальницького складу, які проходять службу на
зазначених посадах, грошове забезпечення складається з
посадового окладу, встановленого цією Постановою, а
також окладу за військовим (спеціальним) званням та
надбавки за вислугу років, установлених у розмірах та
порядку, визначених законодавством для військовослужбовців
і осіб начальницького складу, інших виплат, передбачених
цією Постановою;
2) на зазначених військовослужбовців і осіб начальницького
складу, відряджених до органів виконавчої влади, інших
державних органів та органів місцевого самоврядування, не
поширюється дія Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ), крім положень абзаців третього, п'ятого і
шостого пункту 1 Постанови КМ від 7 лютого 2001 р. N 104
( 104-2001-п ) згідно з Постановою КМ N 748 ( 748-2005-п )
від 17.08.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1096 ( 1096-2005-п ) від 16.11.2005 }
{ Установити, що для вищих посадових осіб України,
окремих керівних працівників органів державної влади
і органів місцевого самоврядування та суддів, розміри
посадових окладів яких визначаються залежно від кількості
розмірів мінімальної заробітної плати згідно з цією
постановою та іншими нормативно-правовими актами, розміри
посадових окладів встановлюються виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 332 гривні і в подальшому при
підвищенні мінімальної заробітної плати перерахунок не
провадиться згідно з Постановою КМ N 1243 ( 1243-2005-п )
від 21.12.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1323 ( 1323-2009-п ) від 08.12.2009
N 12 ( 12-2012-п ) від 11.01.2012
N 427 ( 427-2014-п ) від 10.09.2014 }
{ Про підвищення з 01.12.2015 на 25 відсотків
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1013 ( 1013-2015-п ) від 09.12.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити посадові оклади керівним працівникам окремих
органів у таких розмірах:
------------------------------------------------------------------ Найменування посади | Кількість | розмірів | мінімальної | заробітної | плати ------------------------------------------------------------------ Автономна Республіка Крим
Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 17
Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Перший заступник Голови Верховної Ради Автономної 15
Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим
Заступник Голови Верховної Ради Автономної 14
Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим - керівник апарату Ради
міністрів Автономної Республіки Крим
Обласні, міські державні адміністрації, обласні,
міські ради
Голова обласної, міської державної адміністрації,
голова обласної, міської ради:
області поза групою, м. Київ 17
області 1 групи 16
області 2 групи, м. Севастополь 15
Перший заступник голови обласної, міської державної
адміністрації, перший заступник голови обласної ради:
області поза групою, м. Київ 15
області 1 групи 14
області 2 групи, м. Севастополь 13
Заступник голови обласної, міської державної
адміністрації, заступник голови обласної, міської
ради:
області поза групою, м. Київ 14
області 1 групи 13
області 2 групи, м. Севастополь 12
Керівник апарату обласної, міської державної
адміністрації
області поза групою, м. Київ 13
області 1 групи 12
області 2 групи, м. Севастополь 11
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1096
( 1096-2005-п ) від 16.11.2005, N 1323 ( 1323-2009-п ) від
08.12.2009, N 12 ( 12-2012-п ) від 11.01.2012 }
2. Преміювання керівних працівників, зазначених у пункті 1
цієї постанови, здійснюється щомісяця у розмірі до 60 відсотків
посадового окладу за фактично відпрацьований час.
2-1. Надати право голові обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій установлювати в
межах затвердженого фонду оплати праці працівників апарату
відповідного органу керівнику апарату обласної, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій надбавку за
особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі до 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
державного службовця. { Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 427
( 427-2014-п ) від 10.09.2014 }
3. Установити, що керівним працівникам, зазначеним у пункті 1
цієї постанови, надбавка за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи, передбачена постановою
Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2288
( 2288-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2469),
не встановлюється, преміювання відповідно до зазначеної постанови
не здійснюється.
4. Визнати такими, що втратили чинність, додатки 10, 11, 13 і
29 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р.
N 2288 ( 2288-99-п ) в частині розмірів посадових окладів керівним
працівникам, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2005 року.

Прем'єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Інд. 26вверх