Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 511
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
упорядкування структури та умов оплати
праці працівників органів виконавчої влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 521 ( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів
виконавчої влади зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 511
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань упорядкування структури
та умов оплати праці
працівників органів виконавчої влади

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 10,
ст. 363, N 53, ст. 2166) доповнити абзацом такого змісту:
"У разі здійснення центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх
повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі
таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються
відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи,
що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 521
( 521-2016-п ) від 23.08.2016 }


Публикации документа