Документ 511-2011-п, первая редакция — Принятие от 18.05.2011
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 травня 2011 р. N 511
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
упорядкування структури та умов оплати
праці працівників органів виконавчої влади

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів
виконавчої влади зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 511
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань упорядкування структури
та умов оплати праці
працівників органів виконавчої влади

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від
12 березня 2005 р. N 179 ( 179-2005-п ) "Про упорядкування
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 11, ст. 522; 2007 р., N 10,
ст. 363, N 53, ст. 2166) доповнити абзацом такого змісту:
"У разі здійснення центральним органом виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх
повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі
таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються
відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи,
що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.".
2. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) "Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455;
2009 р., N 50, ст. 1696, N 78, ст. 2646):
1) у додатку 24 у графі "Найменування посади" слова
"Начальник управління у складі головного управління, начальник
управління державної податкової адміністрації", "Начальник відділу
у складі управління", "Завідувач сектору у складі управління,
відділу" замінити відповідно словами "Начальник управління, служби
у складі головного управління, начальник управління державної
податкової адміністрації", "Начальник відділу у складі управління,
служби", "Завідувач сектору у складі управління, відділу, служби";
2) додаток 34 після позиції "Керівник управління, відділу,
іншого структурного підрозділу держадміністрації, відділення,
головний архітектор" доповнити такою позицією:
------------------------------------------------------------------ |"Начальник служби |864-894 | 818-847". | ------------------------------------------------------------------вверх