Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення"
Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 03.12.1990508-XII
Документ 508-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 03.08.2012, основание - 5007-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 5007-VI ( 5007-17 ) від 21.06.2012, ВВР, 2013,
N 19-20, ст.190 }
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про ціни і ціноутворення"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 52, ст. 651 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) з 1 січня 1991 року.
2. Раді Міністрів Української РСР до 1 січня 1991 року: визначити перелік продукції, товарів і послуг, на які
встановлюються державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи, а
також повноваження органів державного управління по затвердженню
цін і тарифів та контролю за додержанням державної дисципліни цін; розробити механізм соціального захисту населення, а також
мінімальний споживчий бюджет з врахуванням міжнародного досвіду,
який повинен бути основною гарантією соціального захисту
населення; привести рішення Уряду республіки у відповідність з Законом
Української РСР "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ); забезпечити перегляд і скасування міністерствами, відомствами
УРСР їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
3. Раді Міністрів УРСР до 1 квітня 1991 року внести
пропозиції про встановлення відповідальності за порушення положень
Закону Української РСР "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 грудня 1990 року
N 508-XIIвверх